گروه گرافیک

چارت درسی


مدیر گروه گرافیک


گروه گرافیک مؤسسه از مهر ماه 1384 با ثبت نام تعداد 25 دانشجوی دختر و پسر در مقطع کارشناسی ناپیوسته در فضایی استیجاری در شهر اصفهان پایه گذاری شد. پس از پایه گذاری موفق این مقطع، در سال 1384 این مؤسسه موفق شد کارشناسی پیوسته و کاردانی فنی و حرفه ای این رشته را نیز راه اندازی کند.

در ادامه فعالیت و با احداث محل فعلی دانشگاه و هم زمان با رشد و توسعه فیزیکی فضای آموزشی، شاهد رشد و توسعه رشته گرافیک در این مؤسسه هستیم؛ تا جایی که ضمن حفظ مقاطع یاد شده، در مهرماه 1395 این مؤسسه موفق شد برای اولین بار در بین دانشگاه ها ی دولتی و مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی، پایه گذاری مقطع کارشناسی ارشد این رشته را نیز به افتخارات خود بیافزاید.

اعضای هیئت علمی

دانشجویان گروه گرافیک

دانشجویان مشغول به تحصیل و فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ناپیوسته

  • مشغول به تحصیل
  • فارغ التحصیل

دانشجویان مشغول به تحصیل و فارغ التحصیل مقطع کاردانی

  • مشغول به تحصیل
  • فارغ التحصیل

دانشجویان مشغول به تحصیل مقطع کارشناسی ارشد

  • مشغول به تحصیل

دانشجویان مشغول به تحصیل و فارغ التحصیل مقطع کارشناسی پیوسته

  • مشغول به تحصیل
  • فارغ التحصیل

تلفن مرکزی و اپراتور ۴۵۸۴۹۷۰۰

دبیرخانه ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 11

فاکس ۴۵۸۴۹۷۰۷

ریاست ۴۵۸۴۹۷۰۱

روابط عمومی۴۵۸۴۹۷۱۰

کتابخانه ۴۵۸۴۹۷۰۵

اداره آموزش ۴۵۸۴۹۷۰۲

امور فارغ التحصیلان  ۴۵۸۴۹۷۰۹

مالی ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 21 و داخلی 11

حراست ۴۵۸۴۹۷۰۶

فرهنگی ۴۵۸۴۹۷۰۳

پزشک معتمد موسسه 45849700 داخلی 31

گروه گرافیک و نقاشی ۴۵۸۴۹۷۱۱

گروه معماری ۴۵۸۴۹۷۱۲

حفاظت فیزیکی ۴۵۸۴۹۷۱۳

آدرس: اصفهان ، کیلومتر 5 اتوبان معلم ، جنب پل خورزوق

کدپستی: 8347113574

1398 - موسسه آموزش عالی سپهر
X