شماره دانشجویی دانشجویان ورودی بهمن 1400

دانشجویان محترم ورودی نیمسال بهمن 1400 ضمن مشاهده شماره دانشجویی از لیست زیر، جهت رویت برنامه هفتگی به سامانه آموزش، قسمت تاییدیه انتخاب واحد مراجعه نمایید. لازم به ذکر است رمز ورود به سامانه آموزش کدملی می‌باشد.
درنظر داشته باشید کلاس‌های مجازی در سامانه ریلاین (LMS) برگزار می‌گردد. راهنمای نحوه ورود به LMS و شرکت در کلاس‌ها در صفحه ورود سامانه موجود می‌باشد.

جهت مشاهده شماره دانشجویی، نام خانوادگی خود را در قسمت جستجو وارد نمایید.

شماره دانشجويينام و نام خانوادگيمقطع تحصیلیرشته تحصیلی
14102901احتشامي-مهشيدکارداني پيوسته فتوگرافيک-گرافيک
14102903بهراميان-رضاکارداني پيوسته فتوگرافيک-گرافيک
14102902بهراميان-عباسکارداني پيوسته فتوگرافيک-گرافيک
14102904پيوندي پناه-زهراکارداني پيوسته فتوگرافيک-گرافيک
14102905حاجي بابايي-مرضيهکارداني پيوسته فتوگرافيک-گرافيک
14102906حسني-مليكاساداتکارداني پيوسته فتوگرافيک-گرافيک
14102907رحمانيان جزي-ستارهکارداني پيوسته فتوگرافيک-گرافيک
14102908رحيمي-كوثرکارداني پيوسته فتوگرافيک-گرافيک
14102909رضايي دارافشاني-ليلاکارداني پيوسته فتوگرافيک-گرافيک
14102910سيفي رناني-نرگسکارداني پيوسته فتوگرافيک-گرافيک
14102911عبدالهي اسدابادي-مريمکارداني پيوسته فتوگرافيک-گرافيک
14102912كاشي درچه-عارفهکارداني پيوسته فتوگرافيک-گرافيک
14102913كشاني-نازنينکارداني پيوسته فتوگرافيک-گرافيک
14102914مسجدي خوراسگاني-عرفانکارداني پيوسته فتوگرافيک-گرافيک
14102915نجفي فر-مليكاکارداني پيوسته فتوگرافيک-گرافيک
14102404چوپانيان-مرجانکارشناسي ارشد ناپيوسته مجموعه هنرهاي تصويري و طراحي- نقاشي
14102405مومني-محسنکارشناسي ارشد ناپيوسته مجموعه هنرهاي تصويري و طراحي- نقاشي
14102406ميرباقري-گلنازکارشناسي ارشد ناپيوسته مجموعه هنرهاي تصويري و طراحي- نقاشي
1410401ايمانيان-مليكاکارشناسي پيوسته نقاشي
1410402باقري-هانيهکارشناسي پيوسته نقاشي
1410403شريفي ريزي-فاطمهکارشناسي پيوسته نقاشي
1410404گرگابي خرزوقي-زهراکارشناسي پيوسته نقاشي
1410405لطفي-زهراکارشناسي پيوسته نقاشي
1410406محمديان دهكردي-نازنينکارشناسي پيوسته نقاشي
1410407محمودي-زينبکارشناسي پيوسته نقاشي
1410408ناطقي-بهارساداتکارشناسي پيوسته نقاشي
14102001افشاري-شرارهکارشناسي پيوستهبازيگري-کارگرداني
14102002الهامي پور-فاطمهکارشناسي پيوستهبازيگري-کارگرداني
14102003اميرخاني-فاطمهکارشناسي پيوستهبازيگري-کارگرداني
14102004ايمانيان-حسامکارشناسي پيوستهبازيگري-کارگرداني
14102005حاجيان-ميلادکارشناسي پيوستهبازيگري-کارگرداني
14102006دباغي-مهشيدکارشناسي پيوستهبازيگري-کارگرداني
14102007رمضاني فر-فرشادکارشناسي پيوستهبازيگري-کارگرداني
14102008رنجكش-نجمهکارشناسي پيوستهبازيگري-کارگرداني
14102009صفري-فريماهکارشناسي پيوستهبازيگري-کارگرداني
14102010عاقبت بخير-عارفهکارشناسي پيوستهبازيگري-کارگرداني
14102011عزيزملك ابادي-مهساکارشناسي پيوستهبازيگري-کارگرداني
14102012عزيزي-سعيدهکارشناسي پيوستهبازيگري-کارگرداني
14102013عطايي-فهيمهکارشناسي پيوستهبازيگري-کارگرداني
14102014فاتحي-اذينکارشناسي پيوستهبازيگري-کارگرداني
14102015قاسمي-ميناکارشناسي پيوستهبازيگري-کارگرداني
14102016قرمزي-كيمياکارشناسي پيوستهبازيگري-کارگرداني
14102017كوه كن-زهراکارشناسي پيوستهبازيگري-کارگرداني
14102018مانده علي-محمدمهديکارشناسي پيوستهبازيگري-کارگرداني
14102019موسوي نظري-سيده سپيدهکارشناسي پيوستهبازيگري-کارگرداني
14102020هيبتي هرندي-محمدکارشناسي پيوستهبازيگري-کارگرداني
14101601باقرپور-مطهرهکارشناسي پيوستهمعماري داخلي
14101602همايوني-شقايقکارشناسي پيوستهمعماري داخلي
14101901استركي-سحرکارشناسي پيوستهمهندسي معماري
14101902خيري حبيب ابادي-فرزادکارشناسي پيوستهمهندسي معماري
14101903سيفي رناني-نرگسکارشناسي پيوستهمهندسي معماري
14101904صفوي-سيده زينبکارشناسي پيوستهمهندسي معماري
14101905عظيمي-ارمينکارشناسي پيوستهمهندسي معماري
14101906قرباني-اميرحسينکارشناسي پيوستهمهندسي معماري
14101907كيان ارثي عبادكاني-عليکارشناسي پيوستهمهندسي معماري
14101908محمدي-اميرحسينکارشناسي پيوستهمهندسي معماري
14101909محمدي-لادنکارشناسي پيوستهمهندسي معماري
14101910معتمدي ادرمنابادي-ام ليلاکارشناسي پيوستهمهندسي معماري
14101401ابراهيمي-هانيهکارشناسي ناپيوسته آموزش هنرهاي تجسمي نقاشي
14101402اقااميني ها-هاجرکارشناسي ناپيوسته آموزش هنرهاي تجسمي نقاشي
14101403طاهري-مهرنوشکارشناسي ناپيوسته آموزش هنرهاي تجسمي نقاشي
14101404طهماسبي-ترانهکارشناسي ناپيوسته آموزش هنرهاي تجسمي نقاشي
14101405عزيزي علويجه-سميهکارشناسي ناپيوسته آموزش هنرهاي تجسمي نقاشي
14103001اميني-زهرهکارشناسي ناپيوسته گرافيک
14103002پاك روان خوزاني-الياسکارشناسي ناپيوسته گرافيک
14103003ترك زنجاني-حسينکارشناسي ناپيوسته گرافيک
14103004عباس دستجردي-محمودکارشناسي ناپيوسته گرافيک
14103005محمدي-فاطمهکارشناسي ناپيوسته گرافيک
14103006مصدق زاده-عرشياکارشناسي ناپيوسته گرافيک
14103007واعظي پيكاني-نگين الساداتکارشناسي ناپيوسته گرافيک
14103008يوزباشي نائيني-صديقهکارشناسي ناپيوسته گرافيک
14101801دست رنج-فرشادکارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي نقشه برداري
14103101بيات-پيامکارشناسي ناپيوسته مهندسي حرفه اي معماري
14103102شرافت-اميرحسينکارشناسي ناپيوسته مهندسي حرفه اي معماري
1400202صالحيان مهوشکارشناسي ناپيوسته مهندسي حرفه اي معماري
14103103صفاريون-مهديسکارشناسي ناپيوسته مهندسي حرفه اي معماري
1400201عيداني حسنکارشناسي ناپيوسته مهندسي حرفه اي معماري
14103104كرمي-مجتبيکارشناسي ناپيوسته مهندسي حرفه اي معماري

28ام بهمن 1400

0 پاسخ به "شماره دانشجویی دانشجویان ورودی بهمن 1400"

ارسال یک پیغام

تلفن مرکزی و اپراتور ۴۵۸۴۹۷۰۰

دبیرخانه ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 11

فاکس ۴۵۸۴۹۷۰۷

ریاست ۴۵۸۴۹۷۰۱

روابط عمومی۴۵۸۴۹۷۱۰

کتابخانه ۴۵۸۴۹۷۰۵

اداره آموزش ۴۵۸۴۹۷۰۲

امور فارغ التحصیلان  ۴۵۸۴۹۷۰۹

مالی ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 21 و داخلی 11

حراست ۴۵۸۴۹۷۰۶

فرهنگی ۴۵۸۴۹۷۰۳

پزشک معتمد موسسه 45849700 داخلی 31

گروه گرافیک و نقاشی ۴۵۸۴۹۷۱۱

گروه معماری ۴۵۸۴۹۷۱۲

حفاظت فیزیکی ۴۵۸۴۹۷۱۳

آدرس: اصفهان ، کیلومتر 5 اتوبان معلم ، جنب پل خورزوق

کدپستی: 8347113574

1398 - موسسه آموزش عالی سپهر
X