معاونت پژوهشی

– انجام بررسی های لازم و اتخاذ تصمیم درباره فعالیت های پژوهشی.

– انجام بررسی¬های لازم در زمینه تغییر یا توسعه برنامه¬های پژوهشی به منظور تطبیق با نیازهای جامعه.

– ارزشیابی پیشرفت فعالیت های پژوهشی مؤسسه و تهیه گزارش سالانه.

– انجام کلیه امور مربوط به تجهیز کتابخانه و بانک های اطلاعاتی مؤسسه.

– ارائه پیشنهادات در خصوص فرآیندهای پیش بینی و تخصیص بودجه پژوهشی جهت ارائه به شورای پژوهشی.

– بررسی و پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز واحد های پژوهشی با توجه به برنامه های تعیین شده. .

– بررسی و ارائه پیشنهاد فرصت های مطالعاتی اعضاء هیئت علمی مؤسسه .

– برگزاری سمینار ها و کنفرانس های علمی.

– تهیه و تنظیم آمارو اطلاعات لازم در زمینه های پژوهشی

– تأیید و نظارت بر اجرای طرح های درون مؤسسه.

– تأیید اعتبارات طرح پژوهانه و تایید ابلاغ اعتبارات به اعضاء هیئت علمی .

– تهیه و تدوين کتابچه های مربوط به مقررات پژوهشي مؤسسه.

– ترغیب، تشویق و ایجاد هماهنگی های لازم با دانشکده ها و واحد های پژوهشی در خصوص مشارکت در امر برنامه ریزی پژوهشی مؤسسه.

– حمایت از کار آفرینی در قالب استاد و دانشجو. – سیاست گذاری و برنامه ریزی گرامیداشت و همایش هفته پژوهش سالیانه.

– دبیر شورای پژوهشی مؤسسه و تنظیم ، تدوین و ابلاغ مصوبات این شورا.

– نظارت بر کلیه فعالیت های تحقیقاتی استادان و دانشجویان دانشکده.

– نظارت بر پایان نامه ها و کارآموزی ها در جهت ارتقاء علمی و کار آفرینی مؤسسه.

– نظارت بر ارزشیابی، پیشرفت فعالیت¬های پژوهشی دانشکده ها و تهیه گزارش سالیانه جهت ارائه به شورای پژوهشی.

– نظارت بر اجرای طرح حمایت و تشویق مقالات اعضاء هیئت علمی مؤسسه و دانشجویان.

– همکاری با استادان جهت تهیه و تکمیل پرونده های ارتقاء، تبدیل وضعیت، بورس داخل کشور


مدیر پژوهشی


اعضای شورای پژوهش

تلفن مرکزی و اپراتور ۴۵۸۴۹۷۰۰

دبیرخانه ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 11

فاکس ۴۵۸۴۹۷۰۷

ریاست ۴۵۸۴۹۷۰۱

روابط عمومی۴۵۸۴۹۷۱۰

کتابخانه ۴۵۸۴۹۷۰۵

اداره آموزش ۴۵۸۴۹۷۰۲

امور فارغ التحصیلان  ۴۵۸۴۹۷۰۹

مالی ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 21 و داخلی 11

حراست ۴۵۸۴۹۷۰۶

فرهنگی ۴۵۸۴۹۷۰۳

پزشک معتمد موسسه 45849700 داخلی 31

گروه گرافیک و نقاشی ۴۵۸۴۹۷۱۱

گروه معماری ۴۵۸۴۹۷۱۲

حفاظت فیزیکی ۴۵۸۴۹۷۱۳

آدرس: اصفهان ، کیلومتر 5 اتوبان معلم ، جنب پل خورزوق

کدپستی: 8347113574

1398 - موسسه آموزش عالی سپهر
X