معاونت پژوهشی

– اداره امور واحدهای پژوهشی تابع و وابسته به مؤسسه.

– بررسی و ارزیابی فعالیت های مؤسسه در چهارچوب برنامه های رشد و توسعه کشور در بخش آموزش عالی برای طرح در هیئت رییسه.

– بررسی های لازم و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیت های پژوهشی و ایجــــاد هماهنگی لازم در خصوص راهبرد برنامـه ها وسیاست هــای کلان پژوهشی در دانشکـــده ها، واحدهای پژوهشی و سایر حوزه های پژوهشی مؤسسه. – پیگیری شکل گیری ظرفیت های جدید برای مشارکت شایسته در تولید علم و پژوهش، فنآوری، تجاری سازی دانش و تولید ثروت دانش بنیان.

– تعمیق ارتباط با صنعت.

– تهیه و تنظیم گزارش سالیانه امور پژوهشی و ارائه آن به ریاست مؤسسه.

– تماس با مؤسسات و دانشگاه های داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی.

– تهیه برنامه پژوهشی و ارائه اهداف و تعیین اولویت های پژوهشی در قالب برنامه های میان مدت و بلند مدت برای طرح در شورای پژوهشی مؤسسه.

– مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه مؤسسه.

– مشارکت مؤثر مؤسسه در چرخه تولید علم، فنآوری و ثروت دانش بنیان.

– نظارت بر کلیه امور انتشارات و چاپ مؤسسه.

– نظارت بر برنامه ریزی دوره‌هاي آموزشي ـ كارگاهي كوتاه مدت پژوهشي.

– نظارت بر کلیه امور پژوهشی مؤسسه، کتابخانه و بانک های اطلاعاتی.

– نظارت بر حسن اجرای قراردادها و طرح های تحقیقاتی مصوب دانشکده.

– همکاری در ارائه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی و اجرای کلیه امور قراردادهای تحقیقاتی بین مؤسسه و سایر مؤسسات و دانشگاه ها.

– همکاری با معاونت آموزشی و برنامه ریزی جهت استفاده اعضاء هیئت علمی از فرصت مطالعاتی داخل و خارج کشور برابرضوابط مصوب.

سوابق علمی

 • چاپ بیش از یکصد مقاله علمی- پژوهشی، علمی- ترویجی و isi و isc در مجلات داخلی و خارجی.
 • بیش از 9 جلد کتاب چاپ شده و در حال چاپ در زمینه های تاریخی و فرهنگی.
 • فرصت مطالعاتی و تحقیق، ارائه مقاله و تدریس در دانشگاه فرایبورگ آلمان، 1388.
 • شرکت در کنگره ایران­شناسان جهان در سال 1994 میلادی در شهر سن پطرزبورگ و ارائه مقاله.
 • حضور در دومین کنگره جهانی تأسیس و تأثیر جهانی جاده ابریشم در شهر شیان چین در شهریورماه 1395-1916 – ایراد سخنرانی ارائه مقاله و شرکت درآن.

 

کتب چاپ شده :

 • دفتر پارینه( مجموعه مقالات تاریخی در زمینه های فرهنگ و سیاست ایران قدیم ج 2).
 • دیپلوماسی هخامنشی – چاپ سوم.
 • فرایند اقتدار دولت هخامنشی و تحول تاریخ نگاری در یونان باستان.
 • امپراطوری ساسانیان در گزارش های مورخان اسلامی و غربی.
 • ایران در عهد ساسانیان.
 • آتشی که هرگز نمیرد ( گزارش های تاریخی و فرهنگی).
 • حضور ایران در جهان قدیم.
 • تاریخ حرف و صنایع در اصفهان.
 • ساختار مثلث یونانیان، اشکانیان و رومیان در ایران زمین. (این کتاب به عنوان بهترین اثر علمی پژوهشی در زمینه تاریخ و جغرافیای سال 1393 برنده جایزه اول شده است.)

معاون پژوهشی


– انجام بررسی های لازم و اتخاذ تصمیم درباره فعالیت های پژوهشی.

– انجام بررسی¬های لازم در زمینه تغییر یا توسعه برنامه¬های پژوهشی به منظور تطبیق با نیازهای جامعه.

– ارزشیابی پیشرفت فعالیت های پژوهشی مؤسسه و تهیه گزارش سالانه.

– انجام کلیه امور مربوط به تجهیز کتابخانه و بانک های اطلاعاتی مؤسسه.

– ارائه پیشنهادات در خصوص فرآیندهای پیش بینی و تخصیص بودجه پژوهشی جهت ارائه به شورای پژوهشی.

– بررسی و پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز واحد های پژوهشی با توجه به برنامه های تعیین شده. .

– بررسی و ارائه پیشنهاد فرصت های مطالعاتی اعضاء هیئت علمی مؤسسه .

– برگزاری سمینار ها و کنفرانس های علمی.

– تهیه و تنظیم آمارو اطلاعات لازم در زمینه های پژوهشی

– تأیید و نظارت بر اجرای طرح های درون مؤسسه.

– تأیید اعتبارات طرح پژوهانه و تایید ابلاغ اعتبارات به اعضاء هیئت علمی .

– تهیه و تدوين کتابچه های مربوط به مقررات پژوهشي مؤسسه.

– ترغیب، تشویق و ایجاد هماهنگی های لازم با دانشکده ها و واحد های پژوهشی در خصوص مشارکت در امر برنامه ریزی پژوهشی مؤسسه.

– حمایت از کار آفرینی در قالب استاد و دانشجو. – سیاست گذاری و برنامه ریزی گرامیداشت و همایش هفته پژوهش سالیانه.

– دبیر شورای پژوهشی مؤسسه و تنظیم ، تدوین و ابلاغ مصوبات این شورا.

– نظارت بر کلیه فعالیت های تحقیقاتی استادان و دانشجویان دانشکده.

– نظارت بر پایان نامه ها و کارآموزی ها در جهت ارتقاء علمی و کار آفرینی مؤسسه.

– نظارت بر ارزشیابی، پیشرفت فعالیت¬های پژوهشی دانشکده ها و تهیه گزارش سالیانه جهت ارائه به شورای پژوهشی.

– نظارت بر اجرای طرح حمایت و تشویق مقالات اعضاء هیئت علمی مؤسسه و دانشجویان.

– همکاری با استادان جهت تهیه و تکمیل پرونده های ارتقاء، تبدیل وضعیت، بورس داخل کشور


مدیر پژوهشی


اعضای شورای پژوهش

تلفن مرکزی و اپراتور ۴۵۸۴۹۷۰۰

دبیرخانه ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 11

فاکس ۴۵۸۴۹۷۰۷

ریاست ۴۵۸۴۹۷۰۱

روابط عمومی۴۵۸۴۹۷۱۰

کتابخانه ۴۵۸۴۹۷۰۵

اداره آموزش ۴۵۸۴۹۷۰۲

امور فارغ التحصیلان  ۴۵۸۴۹۷۰۹

مالی ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 21 و داخلی 11

حراست ۴۵۸۴۹۷۰۶

فرهنگی ۴۵۸۴۹۷۰۳

پزشک معتمد موسسه 45849700 داخلی 31

گروه گرافیک و نقاشی ۴۵۸۴۹۷۱۱

گروه معماری ۴۵۸۴۹۷۱۲

حفاظت فیزیکی ۴۵۸۴۹۷۱۳

آدرس: اصفهان ، کیلومتر 5 اتوبان معلم ، جنب پل خورزوق

کدپستی: 8347113574

1398 - موسسه آموزش عالی سپهر
X