معاونت فرهنگی

معرفي مديريت فرهنگي و اجتماعي

مديريت فرهنگی و اجتماعی یکی از زیرمجموعه‌های معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه می باشد. این مديريت در حال حاضر شامل چهار اداره انجمن­هاي علمي، تشكل­هاي سياسي و اجتماعي، كانون­هاي فرهنگی و اجتماعي و نشريات می‌باشد. رشد خلاقیت‌ها و پرورش استعداد‌های دانشجویان در زمینه‌های مختلف فرهنگی و هنری بر عهده این مجموعه است. اين مديريت با شناسایی قابلیت‌ها و توانایی‌های دانشجویان، فراهم آوردن امکانات موردنیاز و سازماندهی فعالیت‌ها، در راستای ارتقای سطح فرهنگی و هنری دانشجویان عزیز گام بر می‌دارد.

شرح وظايف مديريت امور فرهنگي و اجتماعی

 1. تهيه طرح هاي فوق برنامه در زمينه هاي فرهنگي ، علمي ، تحقيقاتي ، هنري
 2. برنامه ريزي در جهت استفاده مطلوب از اوقات فراغت دانشجويان و سالمسازي جسم و روح آنها
 3. تشكيل گرو ههاي دانشجويي در رشته هاي مختلف هنري براساس قوانين مصوب
 4. تهيه و اجراي طرح هاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي دانشگاه
 5. ايجاد ارتباط و همكاري با مراکز و نهادهاي فرهنگي، هنري و اجتماعي کشور
 6. تهيه برنامه هاي مختلف و تشويق و ترغيب دانشجويان ، اساتيد و کارکنان به شرکت در برنامه ها و مسابقات حفظ و قرائت قرآن کريم و همچنين شرکت در فعاليتهاي هنري، اردوها و جشنواره ها
 7. انتشار و ترويج ارزشهاي اسلامي از طريق تهيه فيلم و عكس
 8. جمع آوري و فراهم آوردن نشريات هنري، اجتماعي، سياسي و فرهنگي کشور به منظور استفاد ه دانشجويان و ايجاد آرشيو مربوط
 9. برنامه ريزي و برگزاري اردوهاي آموزشي، فرهنگي، زيارتي و هنري براي دانشجويان
 10. برگزاري مسابقات داخل دانشگاه و تشويق و ترغيب دانشجويان براي شرکت در مسابقات و جشنواره هاي فرهنگي و هنري
 11. زمينه سازي و بستر سازي فعاليت هاي فرهنگي دانشجويان ، اساتيد و کارکنان دانشگاه، متناسب با اهداف وظايف فرهنگي معاونت دانشجويي و فرهنگي
 12. تهيه گزارشهاي مستمر از فعاليت هاي انجام يافته
 13. برقراري ارتباط با واحدهاي مختلف دانشگاه به منظور ايجاد هماهنگي در فعاليت هاي فوق برنامه در ارتباط با اهداف دانشگاه
 14. سازماندهي و ايجاد هماهنگي در بخشهاي دانشجويي دانشگاهي و واحدهاي انجمنهاي علمي دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و نيز پيگيري امور اداري و مالي مرتبط با انجمنها و همكاري با آنها در برنامه ها و فعاليتهايشان
 15. تهيه گزارشهاي لازم و اطلاع رساني از وضعيت برنامه ها و فعاليتهاي انجمنها از طريق نشريات و نيز سايتهاي خبري دانشگاهي
 16. برنامه ريزي و نظارت بر تشكيل انجمنهاي علمي رشته ها، انتخابات و فعاليت ها بطور مستمر
 17. ارزيابي ساليانه از فعاليت ها و اقدامات انجمن ها و تقدير و تشويق انجمنهاي برتر در عرصه هاي فعاليتي؛ نظري تيمهاي مسابقات علمي ، نشريات، برگزاري همايشها و سخنرانيهاي علمي و ..
 18. تدوين آيين نامه ها، دستورالعملها و انجام امور دبيرخانه کميته نظارت و حمايت از انجمنهاي علمي دانشجويي دانشگاه
 19. انجام ساير امور محوله از سوي مافوق

اين مجموعه شامل بخش هاي زير است :

1-دبير خانه كميته ناظر بر نشريات دانشگاهي

2-کارشناسی نشريات

3-كانون هاي فرهنگي هنري

4-انجمن هاي علمي دانشجويي

5-تشکل های دانشجوئی

6-واحد اردوها

 


معاونت فرهنگی


تلفن مرکزی و اپراتور ۴۵۸۴۹۷۰۰

دبیرخانه ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 11

فاکس ۴۵۸۴۹۷۰۷

ریاست ۴۵۸۴۹۷۰۱

روابط عمومی۴۵۸۴۹۷۱۰

کتابخانه ۴۵۸۴۹۷۰۵

اداره آموزش ۴۵۸۴۹۷۰۲

امور فارغ التحصیلان  ۴۵۸۴۹۷۰۹

مالی ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 21 و داخلی 11

حراست ۴۵۸۴۹۷۰۶

فرهنگی ۴۵۸۴۹۷۰۳

پزشک معتمد موسسه 45849700 داخلی 31

گروه گرافیک و نقاشی ۴۵۸۴۹۷۱۱

گروه معماری ۴۵۸۴۹۷۱۲

حفاظت فیزیکی ۴۵۸۴۹۷۱۳

آدرس: اصفهان ، کیلومتر 5 اتوبان معلم ، جنب پل خورزوق

کدپستی: 8347113574

1398 - موسسه آموزش عالی سپهر
X