مرکز رشد و کارآفرینی

مقدمه

به استناد مواد “48” و “21” قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه بر توسعه كارآفريني تاكيد شده است و در جهت اشاعه كارآفريني به منظور افزايش كارآمدي دانشجويان و دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها در مقاطع مختلف و فراهم آوردن زمینه‌ی مشاركت هرچه بيشتر آنها در توسعه كشور، همچنین به استناد سیاست‌ها و راهبردهای کلان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور، وتاکید بر دو بعد روز آمدی علمی و مهارت آموزی و تحول دانشگاه به دانشگاه کارآفرین ، مرکز كارآفريني موسسه آموزش عالی سپهر اصفهان در حوزه‌ی رياست دانشگاه در چارچوب مواد و مقررات اين اساس‌نامه از 1398 تصویب و به طور مستقل فعاليت خود ادامه خواهد داد.

ماده 1- تعاریف

كارآفريني: فرآيندي است كه فرد كارآفرين با ايده‌هاي نو و خلاق و شناسايي فرصت‌هاي جديد و با بسيج منابع، مبادرت به ايجاد كسب و كار و شرکت‌های نو، سازمان‌هاي جديد و نوآور و رشد يابنده مي‌كند كه توأم با پذيرش مخاطره و پيامدهاي احتمالي است و منجر به معرفي محصول، فرآيند و يا خدمت جديدي به جامعه مي‌شود.

کار آفرین: هر فردی که در زندگی اقتصادی خود بتواند مسئولیت اجراء یک پروژه اقتصادی (طرح درآمدزا) را ضمن ساماندهی مجموعه خلاقیت‌ها و فرصت‌ها را همراه با سازماندهی منابع ضمن تقبل ریسک و شکست را بعهده بگیرد کارآفرین خطاب می‌شود.

دانش آموخته: فرد فارغ‌التحصیل از دانشگاه دانش آموخته خطاب می‌شود.

کار آفرینی دانشگاهی: عبارت است از ایجاد زمینه  برای توسعه نوآوری و خلاقیت در نظام دانشگاهی ، تجاری کردن دانش، استفاده از نتایج  پژوهش‌های دانشگاهی و نوآوری در گسترش مرزهای دانش بشری می‌باشد. بر این اساس ، گزینش رویکرد کارآفرینی راهی به سوی دانشگاه کارآفرین است.

دانشگاه کارآفرین: مفهوم کارآفرینی دانشگاهی با تجاري سازي دانش قرین شده و بیانگر شیوه‌های متنوعی است که یک دانشگاه می‌تواند به سوي تجاري سازي دانشی که تولید کرده، حرکت کند دانشگاه کارآفرین دانشگاهی است که نه تنها در پاسخگویی به نیازها و انتظارات متنوع محیط خود، موفق است بلکه برنامه‌ها و فرآیندهاي عملیاتی آن براي اشاعه فرهنگ کارآفرینی و تربیت و پرورش کارآفرینان مورد بازنگري و اصلاح قرار گرفته است.

ماده 2- راهبرد ‌های  مرکز کار آفرینی

 1. ارایه آموزش‌های کارآفرینی در شکل‌های مختلف
 2. ایجاد فرصت‌های کارآفرینی در دانشگاه
 3. فرایندهای اداری و اجرایی محیط آموزشی در راستای تربیت کارآفرینان
 4. توجه به نقش ، حمایت و برنامه‌های دولت در ایجاد یک بستر جهت رسیدن به یک دانشگاه کارآفرین پرور
 5. استفاده بهینه از منابع موجود (محلی ، منطقه‌ای و ملی)جهت کارآفرینی
 6. ایجاد بازارهای جدید برای ارایه خدمات آموزشی و پژوهشی
 7. افزایش میزان یادگیری دانشجویان در مورد راه و روش و فرصت‌های کارآفرینی و اشتغال زایی

ماده 3- ماموریت های مرکز کارآفرینی

مرکز کارآفريني موسسه آموزش عالی سپهر اصفهان انجام مأموريت­هاي زير را به عنوان رسالت خود دنبال می‌نماید:

۱.  ارتقای و شناخت جامعه‌ی دانشگاهی به ویژه اساتيد، کارکنان و دانشجويان دانشگاه نسبت به کارآفرينی.

۲.  ترويج و ارتقاء روحيه و فرهنگ کارآفرينی و تلاش در جامعه‌ی علمی کشور.

۳.  ترغيب و جذب جامعه‌ی علمی کشور به دوره‌های آموزشی کارآفرينی.

۴.  گسترش تحقيقات بنيادی، کاربردی و توسعه‌ای در خصوص کارآفرينان، پروژه‌های کارآفرينی، محيط و فضای کارآفرينان و ساير زمينه‌های مرتبط با توجه به شرايط و مقتضيات کشور.

۵.  آگاه‌سازی جامعه‌ی دانشگاهی در مورد کارآفرينی، کارآفرينان و نقش آن‌ها در توسعه‌ی اقتصادی و ايجاد اشتغال و رفاه و افزايش توليد ناخالص ملّی و درآمد سرانه.

۶.  شناخت، تربيت و پرورش دانشجويان و دانش‌آموختگان کارآفرين.

 1. آموزش و پرورش دانش­آموختگاني ماهر، خلاق، نوآور، پايبند به اصول اخلاقي و پذيراي مسئوليت اجتماعي جهت ايجاد و راه­اندازي کسب و کار، تحصيل درآمد و سرمايه­گذاري براي توسعه کسب و کار.
 2. انجام تعاملات محيطي با ساير مراکز، دانشگاه­ها، دستگاه­ها، نهادها، مؤسسات، بنگاه­ها و سازمان‌ها در زمينه کارآفرينی در سطح منطقه‌اي و ملي در جهت توسعه فعاليت‌هاي کارآفرينانه.
 3. انجام مشاوره­هاي راهبردي مديريتي در زمینه‌ی شناسائي فرصت‌هاي کسب و کار جديد, و توسعه فضاي کسب و کار در سطح منطقه‌اي و برقراری ارتباط هر چه بيشتر با صنايع براي انجام هر چه بهتر رسالت کارآفرينی.
 4. تجهيز و توسعه مرکز کارآفريني به عنوان قطب اصلي آموزش و ترويج کارآفريني در منطقه.
 5. ترويج و تشويق به انجام امور پژوهشی، تحقيقاتی و علمی در مراکز معتبر علمی داخلی و بين‌المللی.

ماده 4- اهداف کلان کارآفرینی موسسهآموزش عالی سپهر اصفهان

۱. تربيت مربيان و مدرسان آموزش‌های کارآفرينی.

۲. برنامه‌ريزی، تدوين و تأمين محتوی و استفاده از ابزارها و امکانات آموزشی دانشکده‌ها.

 1. ايجاد هسته‌های کارآفرينی.
 2. ارائه آموزش‌های کارآفرينی در قالب سمينارها، کارگاه‌ها و دروس انتخابی.
 3. شناسايی، انتخاب و تشويق استعدادهای کارآفرين و برگزاری جشنواره کارآفرينی.
 4. بسترسازی و حمايت‌های مالی، اطلاعاتی و مشاوره‌ای لازم در جهت راه‌اندازی فعاليت‌های کارآفرينی دانشجويان.
 5. ايجاد بانک‌های اطلاعاتی راجع به فعاليت‌های کارآفرينی، طرح‌های نمونه، فرصت‌های شغلی و نظایر آن.
 6. شناسایی دانش آموختگان کارآفرین و موفق دانشگاه و استفاده از تجارب آن‌ها به منظور توانمندسازي دانشجويان دانشگاه از طريق ارتقاء دانش, مهارت­ و نگرش­ کارآفرينانه
 7. انجام مصاحبه‌های علمی و تخصصی با کارآفرینان موفق در داخل و خارج از کشور.
 8. معرفی و تشويق کارآفرينان به صورت‌های مختلف به منظور گسترش هر چه بيشتر فرهنگ کارآفرينی در جامعه.

۱1. انجام پژوهش­هاي کارآفريني با توجه به نيازهاي منطقه‌اي و ملي.

۱2. ايجاد و پيوند توانمند با شبکه منطقه‌ای و ملي کارآفريني جهت بهره­برداري از ظرفيت‌هاي منطقه‌اي، ملي و جهاني.

 1. برگزاري جشنواره، نمايشگاه، مسابقه، کارگاه، سمپوزيوم و سمينار کارآفريني در سطح دانشگاه، منطقه ای و ملي
 2. ایجاد و تقویت برخی بسترها و ظرفیت‌های بالقوه برای مسایل علمی حل نشده، نیازهای کشور و ایده‌های نو
 3. تشویق و گسترش خلاقیت برای خلق کسب و کارها و مفاهیم کسب و کار جدید
 4. افزایش پویایی و بالا بردن قدرت تجزیه و تحلیل دانشجویان در شناسایی بازار ،تکنولوژی، فرصت‌های مالی و اقتصادی
 5. ترغیب دانشجویان و علا قمند ان به اکتساب مهارت‌ها در استفاده از فنون مختلف کارآفرینی
 6. ترغیب دانشجویان و علاقمندان به کسب دانش مربوط به کارآفرینی
 7. ترغیب دانشجویان و علاقمندان به کسب مهارت در تحلیل فرصت‌های اقتصادی و ترکیب برنامه‌های کاری
 8. شناسایی ، تقویت ظرفیت ، استعداد و مهارت کارآفرینان
 9. ایجاد انگیزه و تقویت نگرش‌ها در جهت کارآفرینی در بین جامعه دانشگاهی

ماده 5- برنامه‌های عملیاتی مرکز کارآفرینی موسه آموزش عالی سپهر اصفهان

جهت دست یافتن به اهداف و رسالت‌های مرکز کارآفرینی و دانش آموختگان دانشگاه، برنامه‌های عملیاتی در چهار محور آموزشی، مشاوره، ترویج و پژوهش مد نظر قرار گرفته است.

5-1 برنامه‌های عملیاتی آموزشی

 1. برگزاري دوره آموزشي مهارت‌های کارآفريني و کسب و کار ويژه اعضاي هيأت علمي
 2. برگزاري دوره‌ها و کارگاه‌های آموزش مهارت‌های تخصصي، کارآفريني و کسب و کار ويژه دانشجويان
 3. برگزاري دوره‌های آموزش مهارت‌های کارآفريني ويژه مديران دانشگاه
 4. برگزاري دوره­­هاي آموزشی مهارت‌های کارآفريني و کسب و کار بر اساس تقاضاي بازار
 5. پيگيری و حمايت از ارائه دروس مرتبط با کارآفرینی برای تمام رشته‌ها
 6. برگزاري کارگاه 8 مرحله‌ای از خلاقيت و ايده پروری تا کارآفرینی و بازاريابی ويژه دانشجويان تحصيلات تکميلی و نخبه
 7. ارایه چارچوبی برای تدوین برنامه‌های آموزش کارآفرینی در دانشکده‌های مختلف بر اساس رشته‌های تحصیلی
 8. تدوین و هماهنگی با دانشکده های دانشگاه جهت پیاده سازی کارآموزی به شیوه ی نوین برای دانشجویان کارشناسی
 9. ایجاد زمینه برای فراگیری و کاربرد مهارت‌های عملی اصلی
 10. لحاظ کردن کارآفرینی به عنوان یک ماده درسی اختیاری رشته‌ها و گرایش‌های مختلف
 11. تلفیق برنامه‌های درسی مختلف با موضوعات کارآفرینی
 12. ایجاد توان شناسایی نیازهای جامعه و تطبیق تخصص و تحصیلات با برگزاری کارگاه‌های آموزشی و معرفی منابع اطلاعاتی مرتبط
 13. شناسایی نقاط قوت و ضعف کسب و کارهای موجود ، تجزیه و تحلیل فرصت‌ها و تهدیدها و ارایه راهکارهای بهبود آن‌ها در قالب برگزاری کارگاه‌های آموزشی
 14. آموزش کار گروهی و تهيه طرح‌های درسي و نظایر آن

5-2 برنامه‌های عملیاتی مشاوره

 1. توسعه فعاليت مرکز مشاوره کسب و کار و کارآفرینی دانشگاه در زمینه‌های تشخيص فرصت­هاي کارآفريني ، تهيه و تدوين طرح کسب و کار ، برنامه­ريزي کسب و کار ، ارزيابي ايده­هاي کارآفريني ،تربيت مديران کارآفرين و غیره با حضور مشاوران خبره و مورد تقاضای دانشجويان
 2. تلاش در جهت ايجاد مرکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرينی در سطح استان آذربایجان شرقی
 3. تلاش برای ايجاد مرکز مشاوره و خدمات سرمايه گذاری در منطقه
 4. ارایه مشاوره شغلی و کاریابی

5-3 برنامه‌های عملیاتی ترویج

در زمینه ترویج کارآفرینی دو هدف اساسی پیگیری می‌شود:

 1. تقویت خلاقیت و نوآوری و ایجاد انگیزش در بین دانشجویان و فارغ‌التحصیلان که به ایجاد کارآفرینان جدید می انجامد
 2. هدایت و تشویق کارآفرینان(قبلی و جدید) به سوی کسب مهارت‌های لازم در ترویج کارآفرینی

این اهداف با انجام اموری از قبیل موارد ذیل محقق می‌گردد:

 1. برگزاري جشنواره دانشجويي کارآفريني
 2. برگزاری سمينار معرفي و تقدير از کارآفرينان موفق منطقه‌ای و ملی
 3. غني­سازي وبسايت مرکز کارآفرینی به عنوان يک مرکز اصلی آموزش، ترويج و اطلاع رسانی در زمينه کارآفرینی
 4. کمک به انجام بازديدهای علمی مستمر از صنايع و ادارات منطقه و ملاقات با کارآفرینان
 5. انتشار مستمر خبرنامه کارآفرینی / انتشار مستمر خبرهای کارآفرینی در رسانه‌های محلی و منطقه‌ای
 6. ارتباط موثر با مراکز مرتبط با کارآفريني سایر دانشگاه‌ها در کشور همچون وزارت تعاون، وزارت کار، دانشکده کارآفريني سایر دانشگاه ها و غیره
 7. تلاش برای ارتباط موثر دانش آموختگان دانشگاه با دانشجويان جهت انتقال تجربيات و معرفی فرصت‌های شغلی
 8. تشکيل کميته ارزيابی مهارت دانشجويان برای تاييد رزومه آنان و قرار دادن آن در وب سايت دانش آموختگان دانشگاه به منظور معرفی آنان به بازار کار
 9. پخش مستمر فیلم‌های مرتبط با کارآفرینی در دانشگاه در ساعات خاص
 10. معرفی و تشویق کارآفرینان نمونه

5-4 برنامه‌های عملیاتی پژوهشی

 1. شناسايی و معرفي اولويت­هاي پژوهشي کارآفريني در سطح دانشگاه ، منطقه ای و ملی
 2. اندازه‌گيري ميزان استعداد كارآفريني دانشجويان دانشگاه در سه سطح فني، انساني و ادراکي
 3. مطالعه وضعيت دانش آموختگان دانشگاه با توجه به رشته ، جنسيت و نياز بازار کار برای اصلاح وضعيت جذب دانشجو
 4. بررسي شيوه­هاي تأمين منابع مالي براي کارآفرينان دانشگاهي
 5. شناسايي و معرفي مراکز حامي کارآفريني (حمايت علمي, تخصصي و مالي) و خدمات آنان
 6. بررسي و معرفی طرح مشاغل خانگي، کارجويی و کسب و کار در فضای مجازی
 7. بررسی امکان سنجی ايجاد صندوق حمايت از سرمایه‌های خطر پذير در منطقه
 8. بررسی طرح تشکيل صندوق سرمايه گذاری برای جذب و تجميع سرمایه‌های خرد در منطقه
 9. بررسی طرح ايجاد فن بازار در منطقه
 10. کارورزی در زمینه‌ی کارآفرینی(ارایه طرح کارورزی باتوجه به رشته ها ونیازها در دراستای اهداف کارآفرینی)
 11. ایجاد مراکز رشد ویژه کارآفرینان (پذیرش افراد مستعد و خلاق و انجام برنامه ریزی ویژه و ارائه امکانات خاصی برای رشد و شکوفایی ایده های آنها)
 12. ارتباط با انجمن‌های علمی دانشگاه و خارج از دانشگاه در جهت تقویت و توسعه مهارت‌های کارآفرینی (برگزاری دوره‌ها از طریق انجمن‌ها ،شناسایی افراد مستعد و خلاق  توجه به خرد جمعی بر اساس تعاملات گروهی و نظایر آن.)
 13. ترجمه و تألیف کتب مربوط به کارآفريني و مفاهيم آن، ارايه طرح‌های پژوهشي در رابطه با کارآفريني و موضوعات و مفاهيم مربوط به آن در دانشگاه .

ماده 6- ساختار و وظایف مرکز کارآفرینی موسسه سپهر

6-1  تركيب كميته كارآفريني

 1. رئيس دانشگاه به عنوان رئيس كميته

تبصره 1رئيس دانشگاه مي‌تواند اين مسئوليت را به يكي از معاونان ذی‌ربط خويش تفويض نمايد

تبصره 2 انتخاب و عزل اعضا با ریاست می باشد

تبصره 3 انتخاب دبیر شورا از وظایف ریاست می باشد

 1. معاون آموزشي دانشگاه
 2. معاون پژوهشي دانشگاه
 3. مدیرروابط عمومی

5-مدیر امور مالی

6-مسئول کارگزینی

7-مدیر دفتر ریاست

8- مدیران گروه ها یا نمایندگان ایشان

9- رئیس مرکز رشد فناوری های دانشگاه

10-اعضاء غیر ثابت و مهمان که با توجه به موضوع دعوت میگردند

 

6-2  وظایف و اختیارات كميته كارآفريني

 1. تدوين آيين‌نامه داخلي كميته و مركز كارآفريني دانشگاه
 2. كمك به ساماندهي مركز كارآفريني
 3. حمايت، هدايت و نظارت بر امور كارآفريني دانشگاه
 4. تدوين برنامه سالانه کارآفرینی در دانشگاه به همراه زمان‌بندي و بودجه مورد نياز
 5. همكاري و برنامه ريزي براي تربيت مربيان و استادان آموزش‌هاي كارآفريني
 6. معرفي كارآفرينان برگزيده سال دانشگاه به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 7. تأمين ابزارها و امكانات مختلف براي اجراي هرچه بهتر طرح کارآفرینی
 8. ارزيابي عملكرد مركز كارآفريني و تأييد گزارش‌هاي سالانه عملكرد اداري و مالي در دانشگاه

6-3  هسته‌های كارآفريني در دانشکده‌ها

به منظور پيشبرد اهداف و انجام بهتر امور تخصصی کارآفرينی و هدايت نخبگان دانشگاه، گروه ها می توانند هسته‌های کارآفرينی را تشکيل و گزارش آن را به شورا جهت برسی ارئه نمایند

ماده 7- منابع مالی مرکز کارآفرینی موسسه آموزش عالی سپهر اصفهان

اعتبارات مورد نياز مرکز کارآفرینی از محل‌های زير تأمين مي‌شود و سعی خواهد شد که مرکز حدالاامکان به صورت خودگردان اداره شود.

 1. درآمدهاي ناشي از فعاليت‌هاي انجام شده توسط مجموعه کارآفرینی دانشگاه
 2. 2. رديف‌هاي متمركز در وزارت خانه‌های مرتبط با امور كارآفريني

3 كمك‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي

 

 

ماده 8-  تقسیم سود خالص شورای کارآفرینی در هر سال مالي به ترتيب زير تقسيم مي شود:

1- اختصاص 10% با تصويب شورای کارآفرینی به عنوان ذخيره و  اندوخته احتیاطی

2- اختصاص 10% از سود خالص با تصویب شورای کارآفرینی به دانشگاه

3-پس از كسر وجوه فوق باقيمانده و  با درنظر گرفتن شرايط و تصویب شورای کارآفرینیبین اعضاء تقسيم مي

گردد.

اين اساسنامه در8ماده در جلسه مورخه 00/12/1397 شورای مرکزی کارآفرينی دانشگاه  تصويب گرديد.

تلفن مرکزی و اپراتور ۴۵۸۴۹۷۰۰

دبیرخانه ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 11

فاکس ۴۵۸۴۹۷۰۷

ریاست ۴۵۸۴۹۷۰۱

روابط عمومی۴۵۸۴۹۷۱۰

کتابخانه ۴۵۸۴۹۷۰۵

اداره آموزش ۴۵۸۴۹۷۰۲

امور فارغ التحصیلان  ۴۵۸۴۹۷۰۹

مالی ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 21 و داخلی 11

حراست ۴۵۸۴۹۷۰۶

فرهنگی ۴۵۸۴۹۷۰۳

پزشک معتمد موسسه 45849700 داخلی 31

گروه گرافیک و نقاشی ۴۵۸۴۹۷۱۱

گروه معماری ۴۵۸۴۹۷۱۲

حفاظت فیزیکی ۴۵۸۴۹۷۱۳

آدرس: اصفهان ، کیلومتر 5 اتوبان معلم ، جنب پل خورزوق

کدپستی: 8347113574

1398 - موسسه آموزش عالی سپهر
X