قابل توجه کلیه دانشجویان

دانشجویان زیر با توجه به اتمام سنوات تحصیلی جهت ارجاع به کمیسیون داخلی حداکثر تا تاریخ سه شنبه 11 شهریور ماه به دفتر آموزش مراجعه نمایند:

  1. دانشجویان کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ورودی بهمن ماه 1396
  2. دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی بهمن ماه 1396
  3. دانشجویان کارشناسی پیوسته ورودی بهمن ماه 1394 و مهر ماه 1395

اداره آموزش

4ام شهریور 1399

0 پاسخ به "قابل توجه کلیه دانشجویان"

ارسال یک پیغام

تلفن مرکزی و اپراتور ۴۵۸۴۹۷۰۰

دبیرخانه ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 11

فاکس ۴۵۸۴۹۷۰۷

ریاست ۴۵۸۴۹۷۰۱

روابط عمومی۴۵۸۴۹۷۱۰

کتابخانه ۴۵۸۴۹۷۰۵

اداره آموزش ۴۵۸۴۹۷۰۲

امور فارغ التحصیلان  ۴۵۸۴۹۷۰۹

مالی ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 21 و داخلی 11

حراست ۴۵۸۴۹۷۰۶

فرهنگی ۴۵۸۴۹۷۰۳

پزشک معتمد موسسه 45849700 داخلی 31

گروه گرافیک و نقاشی ۴۵۸۴۹۷۱۱

گروه معماری ۴۵۸۴۹۷۱۲

حفاظت فیزیکی ۴۵۸۴۹۷۱۳

آدرس: اصفهان ، کیلومتر 5 اتوبان معلم ، جنب پل خورزوق

کدپستی: 8347113574

1398 - موسسه آموزش عالی سپهر
X