قابل توجه دانشجویان کارشناسی ناپیوسته و پیوسته نقاشی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ناپیوسته و پیوسته نقاشی لیست اساتید راهنما که دانشجویان مجاز به انتخاب آنها هستند به شرح زیر می باشد: استادان آقایان و خانم ها تهرانی، نصیریان، باقی، پیرستانی، مقدس، محبوب، غلامی، طاهری و مسائلی.

دانشجویان استاد انتخابی خود را حداکثر تا تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ به خانم خطیبی معرفی نمایند ضمناً هر استاد مجاز به راهنمایی ۵ پروژه نهایی است.

21ام فروردین 1400

0 پاسخ به "قابل توجه دانشجویان کارشناسی ناپیوسته و پیوسته نقاشی"

ارسال یک پیغام

تلفن مرکزی و اپراتور ۴۵۸۴۹۷۰۰

دبیرخانه ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 11

فاکس ۴۵۸۴۹۷۰۷

ریاست ۴۵۸۴۹۷۰۱

روابط عمومی۴۵۸۴۹۷۱۰

کتابخانه ۴۵۸۴۹۷۰۵

اداره آموزش ۴۵۸۴۹۷۰۲

امور فارغ التحصیلان  ۴۵۸۴۹۷۰۹

مالی ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 21 و داخلی 11

حراست ۴۵۸۴۹۷۰۶

فرهنگی ۴۵۸۴۹۷۰۳

پزشک معتمد موسسه 45849700 داخلی 31

گروه گرافیک و نقاشی ۴۵۸۴۹۷۱۱

گروه معماری ۴۵۸۴۹۷۱۲

حفاظت فیزیکی ۴۵۸۴۹۷۱۳

آدرس: اصفهان ، کیلومتر 5 اتوبان معلم ، جنب پل خورزوق

کدپستی: 8347113574

1398 - موسسه آموزش عالی سپهر
X