قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

دانشجویان کارشناسی ارشد که آخرین زمان دفاع از پایان نامه آنها ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ بوده است و تا کنون موفق به انجام آن نگردیده اند حداکثر تا تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ از رساله خود دفاع نمایند در غیر این صورت مشمول سنوات می گردند.

19ام فروردین 1400

0 پاسخ به "قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد"

ارسال یک پیغام

تلفن مرکزی و اپراتور ۴۵۸۴۹۷۰۰

دبیرخانه ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 11

فاکس ۴۵۸۴۹۷۰۷

ریاست ۴۵۸۴۹۷۰۱

روابط عمومی۴۵۸۴۹۷۱۰

کتابخانه ۴۵۸۴۹۷۰۵

اداره آموزش ۴۵۸۴۹۷۰۲

امور فارغ التحصیلان  ۴۵۸۴۹۷۰۹

مالی ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 21 و داخلی 11

حراست ۴۵۸۴۹۷۰۶

فرهنگی ۴۵۸۴۹۷۰۳

پزشک معتمد موسسه 45849700 داخلی 31

گروه گرافیک و نقاشی ۴۵۸۴۹۷۱۱

گروه معماری ۴۵۸۴۹۷۱۲

حفاظت فیزیکی ۴۵۸۴۹۷۱۳

آدرس: اصفهان ، کیلومتر 5 اتوبان معلم ، جنب پل خورزوق

کدپستی: 8347113574

1398 - موسسه آموزش عالی سپهر
X