قابل توجه دانشجویان کاردانی

به اطلاع دانشجویان مقطع کاردانی موسسه می رساند:

کلیه دانشجویان مقطع کاردانی که با احتساب نیمسال دوم (بهمن ماه) سال تحصیلی 99-98 دو نیمسال و یا بیشتر مشروط گردیده اند جهت درخواست کمیسیون داخلی تا تاریخ 99/6/16 به آموزش مراجعه نمایند.

13ام شهریور 1399

0 پاسخ به "قابل توجه دانشجویان کاردانی"

ارسال یک پیغام

تلفن مرکزی و اپراتور ۴۵۸۴۹۷۰۰

دبیرخانه ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 11

فاکس ۴۵۸۴۹۷۰۷

ریاست ۴۵۸۴۹۷۰۱

روابط عمومی۴۵۸۴۹۷۱۰

کتابخانه ۴۵۸۴۹۷۰۵

اداره آموزش ۴۵۸۴۹۷۰۲

امور فارغ التحصیلان  ۴۵۸۴۹۷۰۹

مالی ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 21 و داخلی 11

حراست ۴۵۸۴۹۷۰۶

فرهنگی ۴۵۸۴۹۷۰۳

پزشک معتمد موسسه 45849700 داخلی 31

گروه گرافیک و نقاشی ۴۵۸۴۹۷۱۱

گروه معماری ۴۵۸۴۹۷۱۲

حفاظت فیزیکی ۴۵۸۴۹۷۱۳

آدرس: اصفهان ، کیلومتر 5 اتوبان معلم ، جنب پل خورزوق

کدپستی: 8347113574

1398 - موسسه آموزش عالی سپهر
X