قابل توجه دانشجویان رشته سینما / دروس صدا یک و مبانی هنرهای نمایشی یک

قابل توجه دانشجویان رشته سینما به دلیل به حد نصاب نرسیدن (( دروس صدا یک و مبانی هنرهای نمایشی یک)) این دروس حذف گردید لذا دانشجویان جهت تعین تکلیف به مدیر گروه خود مراجعه نمایند

18ام اسفند 1399

0 پاسخ به "قابل توجه دانشجویان رشته سینما / دروس صدا یک و مبانی هنرهای نمایشی یک"

ارسال یک پیغام

تلفن مرکزی و اپراتور ۴۵۸۴۹۷۰۰

دبیرخانه ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 11

فاکس ۴۵۸۴۹۷۰۷

ریاست ۴۵۸۴۹۷۰۱

روابط عمومی۴۵۸۴۹۷۱۰

کتابخانه ۴۵۸۴۹۷۰۵

اداره آموزش ۴۵۸۴۹۷۰۲

امور فارغ التحصیلان  ۴۵۸۴۹۷۰۹

مالی ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 21 و داخلی 11

حراست ۴۵۸۴۹۷۰۶

فرهنگی ۴۵۸۴۹۷۰۳

پزشک معتمد موسسه 45849700 داخلی 31

گروه گرافیک و نقاشی ۴۵۸۴۹۷۱۱

گروه معماری ۴۵۸۴۹۷۱۲

حفاظت فیزیکی ۴۵۸۴۹۷۱۳

آدرس: اصفهان ، کیلومتر 5 اتوبان معلم ، جنب پل خورزوق

کدپستی: 8347113574

1398 - موسسه آموزش عالی سپهر
X