قابل توجه دانشجویان درس صفحه آرایی۲، یارانه و نرم افزار ۲ استاد شفیع زاده

دانشجویان استاد شفیع زاده برای درس صفحه آرایی ۲ و رایانه و نرم افزار ۲ پروژه های نهایی خود را نهایتا تا پنج شنبه بیست و پنج دی ماه ارسال کنند.( به آدرس جیمیل )

19ام دی 1399

0 پاسخ به "قابل توجه دانشجویان درس صفحه آرایی۲، یارانه و نرم افزار ۲ استاد شفیع زاده"

ارسال یک پیغام

تلفن مرکزی و اپراتور ۴۵۸۴۹۷۰۰

دبیرخانه ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 11

فاکس ۴۵۸۴۹۷۰۷

ریاست ۴۵۸۴۹۷۰۱

روابط عمومی۴۵۸۴۹۷۱۰

کتابخانه ۴۵۸۴۹۷۰۵

اداره آموزش ۴۵۸۴۹۷۰۲

امور فارغ التحصیلان  ۴۵۸۴۹۷۰۹

مالی ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 21 و داخلی 11

حراست ۴۵۸۴۹۷۰۶

فرهنگی ۴۵۸۴۹۷۰۳

پزشک معتمد موسسه 45849700 داخلی 31

گروه گرافیک و نقاشی ۴۵۸۴۹۷۱۱

گروه معماری ۴۵۸۴۹۷۱۲

حفاظت فیزیکی ۴۵۸۴۹۷۱۳

آدرس: اصفهان ، کیلومتر 5 اتوبان معلم ، جنب پل خورزوق

کدپستی: 8347113574

1398 - موسسه آموزش عالی سپهر
X