قابل توجه دانشجویان ارشد رشته گرافیک

دانشجویان ارشد گرافیک کسانی که فرم پروپزال و فرم موضوعشان داخل جلسه شورای تحصیلات تکمیلی نرفته و کسانی که تائید نهایی نگرفته اند لطفاً فایل pdf خود را تا تاریخ ۲۰ آذر ماه پایان روز پنجشنبه تحویل خانم سعیدزاده دهند.

12ام آذر 1399

0 پاسخ به "قابل توجه دانشجویان ارشد رشته گرافیک"

ارسال یک پیغام

تلفن مرکزی و اپراتور ۴۵۸۴۹۷۰۰

دبیرخانه ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 11

فاکس ۴۵۸۴۹۷۰۷

ریاست ۴۵۸۴۹۷۰۱

روابط عمومی۴۵۸۴۹۷۱۰

کتابخانه ۴۵۸۴۹۷۰۵

اداره آموزش ۴۵۸۴۹۷۰۲

امور فارغ التحصیلان  ۴۵۸۴۹۷۰۹

مالی ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 21 و داخلی 11

حراست ۴۵۸۴۹۷۰۶

فرهنگی ۴۵۸۴۹۷۰۳

پزشک معتمد موسسه 45849700 داخلی 31

گروه گرافیک و نقاشی ۴۵۸۴۹۷۱۱

گروه معماری ۴۵۸۴۹۷۱۲

حفاظت فیزیکی ۴۵۸۴۹۷۱۳

آدرس: اصفهان ، کیلومتر 5 اتوبان معلم ، جنب پل خورزوق

کدپستی: 8347113574

1398 - موسسه آموزش عالی سپهر
X