زمان امتحانات دروس معارف با استاد محمد باقر خیراللهی (تفسیر موضوعی قران، فلسفه اخلاق)

زمان امتحانات دروس معارف با استاد محمد باقر خیراللهی (تفسیر موضوعی قران، فلسفه اخلاق)

امتحان تفسیر موضوعی قران روز دو شنبه 7 تیر ماه 1400 ساعت 12:30 در گروه واتساپ  (لینک زیر) برگزار می گردد:
https://chat.whatsapp.com/Iwibp737zQJ7dd61FbkrtT

امتحان فلسفه اخلاق روز دو شنبه 7 تیر ماه 1400 ساعت 11:30 در گروه واتساپ  (لینک زیر) برگزار می گردد:
https://chat.whatsapp.com/DxnCBqhQlu7GP5110M4vNA

31ام خرداد 1400

0 پاسخ به "زمان امتحانات دروس معارف با استاد محمد باقر خیراللهی (تفسیر موضوعی قران، فلسفه اخلاق)"

ارسال یک پیغام

تلفن مرکزی و اپراتور ۴۵۸۴۹۷۰۰

دبیرخانه ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 11

فاکس ۴۵۸۴۹۷۰۷

ریاست ۴۵۸۴۹۷۰۱

روابط عمومی۴۵۸۴۹۷۱۰

کتابخانه ۴۵۸۴۹۷۰۵

اداره آموزش ۴۵۸۴۹۷۰۲

امور فارغ التحصیلان  ۴۵۸۴۹۷۰۹

مالی ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 21 و داخلی 11

حراست ۴۵۸۴۹۷۰۶

فرهنگی ۴۵۸۴۹۷۰۳

پزشک معتمد موسسه 45849700 داخلی 31

گروه گرافیک و نقاشی ۴۵۸۴۹۷۱۱

گروه معماری ۴۵۸۴۹۷۱۲

حفاظت فیزیکی ۴۵۸۴۹۷۱۳

آدرس: اصفهان ، کیلومتر 5 اتوبان معلم ، جنب پل خورزوق

کدپستی: 8347113574

1398 - موسسه آموزش عالی سپهر
X