زمان امتحانات دروس معارف با استاد احمد خیراللهی (انقلاب اسلامی، اندیشه 2، تاریخ تحلیلی)

زمان امتحانات دروس معارف با استاد احمد خیراللهی (انقلاب اسلامی، اندیشه 2، تاریخ تحلیلی)

امتحان انقلاب اسلامی روز سه شنبه 1 تیر ماه 1400 ساعت 9 صبح در گروه واتساپ  (لینک زیر) برگزار می گردد:
https://chat.whatsapp.com/Hi6mFZkNPAs0Z4jaOXUCJQ

 

امتحان اندیشه اسلامی 2  روز چهارشنبه 2 تیر ماه 1400 ساعت 9 صبح در گروه واتساپ  (لینک زیر) برگزار می گردد:
https://chat.whatsapp.com/BQFnArKagoE9Yxko0ab18U

 

امتحان تاریخ تحلیلی صدر اسلام روز شنبه 5 تیر ماه 1400 ساعت 9 صبح در گروه واتساپ (لینک زیر) برگزار می گردد:
https://chat.whatsapp.com/Gtern7xnjVeA5zQ30Yd3RP

 

19ام خرداد 1400

0 پاسخ به "زمان امتحانات دروس معارف با استاد احمد خیراللهی (انقلاب اسلامی، اندیشه 2، تاریخ تحلیلی)"

ارسال یک پیغام

تلفن مرکزی و اپراتور ۴۵۸۴۹۷۰۰

دبیرخانه ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 11

فاکس ۴۵۸۴۹۷۰۷

ریاست ۴۵۸۴۹۷۰۱

روابط عمومی۴۵۸۴۹۷۱۰

کتابخانه ۴۵۸۴۹۷۰۵

اداره آموزش ۴۵۸۴۹۷۰۲

امور فارغ التحصیلان  ۴۵۸۴۹۷۰۹

مالی ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 21 و داخلی 11

حراست ۴۵۸۴۹۷۰۶

فرهنگی ۴۵۸۴۹۷۰۳

پزشک معتمد موسسه 45849700 داخلی 31

گروه گرافیک و نقاشی ۴۵۸۴۹۷۱۱

گروه معماری ۴۵۸۴۹۷۱۲

حفاظت فیزیکی ۴۵۸۴۹۷۱۳

آدرس: اصفهان ، کیلومتر 5 اتوبان معلم ، جنب پل خورزوق

کدپستی: 8347113574

1398 - موسسه آموزش عالی سپهر
X