رای کمیسیون موارد خاص استانی دانشجویان اعلام گردیده جهت اطلاع و اقدام به کارشناس گروه (آقای اسماعیلی)مراجعه نمایید.

 

 سید مهران موسوی دشتی
 سید پویان اسد پور
 اسماعیل موصلی
 علی حسین زاده
 زهرا طباخیان
 فائزه میر خانی دلیگانی
زهرا زینلی
 فاطمه رشیدی
 فاطمه محمدی
 فاطمه اکبری  چمکا کائی
 فاطمه عسگری
 مائده قربان
 عارفه عسگری میر آبخوری
 سمیه میر آبادی
 فرشته سعیدیان
 فاطمه هارونی
 محمد امین حدادی
 فاطمه چمن آرا
 لیلا امیدی
 حدیث شکرالهی یانچشمه
 فرزانه روح الامین
 سید محمد امین رضویان
 مهسا گرجی مرغملکی
 صدیقه عمروئی
 مونا صفار
 هانیه داودی
 محمد حسین عارف نهاد
 الهام فتحی
 محمود صالحی خیر آبادی
 زهرا سلیمی
 سید مهران موسوی دشتی
 زهره ذوالفقاری
 آنیتا زرگر باب الدشتی
 زهرا مهدیخانی
 سمیه السادات تبر اصفهانی
 علی حسین زاده
 سارا احمدی
 محمد توکلی
 نگار محمودیان
 احمد رضا ابراهیمی
 بهفر رضایی
 محمد رضا احمدیان شهرضا
6ام آبان 1398

0 پاسخ به "رای کمیسیون موارد خاص استانی دانشجویان اعلام گردیده جهت اطلاع و اقدام به کارشناس گروه (آقای اسماعیلی)مراجعه نمایید."

ارسال یک پیغام

تلفن مرکزی و اپراتور ۴۵۸۴۹۷۰۰

دبیرخانه ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 11

فاکس ۴۵۸۴۹۷۰۷

ریاست ۴۵۸۴۹۷۰۱

روابط عمومی۴۵۸۴۹۷۱۰

کتابخانه ۴۵۸۴۹۷۰۵

اداره آموزش ۴۵۸۴۹۷۰۲

امور فارغ التحصیلان  ۴۵۸۴۹۷۰۹

مالی ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 21 و داخلی 11

حراست ۴۵۸۴۹۷۰۶

فرهنگی ۴۵۸۴۹۷۰۳

پزشک معتمد موسسه 45849700 داخلی 31

گروه گرافیک و نقاشی ۴۵۸۴۹۷۱۱

گروه معماری ۴۵۸۴۹۷۱۲

حفاظت فیزیکی ۴۵۸۴۹۷۱۳

آدرس: اصفهان ، کیلومتر 5 اتوبان معلم ، جنب پل خورزوق

کدپستی: 8347113574

1398 - موسسه آموزش عالی سپهر
X