برنامه سرویس های دانشگاه

🔴 محل توقف سرویس ها، درب خروجی ترمینال بابلدشت می باشد.
ایستگاه های بین مسیر: برج کاوه، سه راه ملکشهر و غرضی

🔴 زمان حرکت سرویس ها از ترمینال بابلدشت: هر ۳۰ دقیقه و یا با سه صندلی خالی می باشد و زمان حرکت سرویس ها از دانشگاه با ظرفیت تکمیل است.

🔴 سرویس شاهین شهر ساعت ۷:۵۰ از رو به روی شهرداری به سمت دانشگاه و از دانشگاه به شاهین شهر ساعت ۱۷:۳۰ می باشد.

🔴 سرویس بزرگمهر ساعت ۷:۲۰ الی ۷:۳۰ بزرگمهر ( رو به روی بانک پارسیان ) می باشد.
ایستگاه های بین مسیر: پل عابر پیاده قصر گل، خیابان رکن الدوله، فلکه احمد آباد می باشد.

25ام بهمن 1398

0 پاسخ به "برنامه سرویس های دانشگاه"

ارسال یک پیغام

تلفن مرکزی و اپراتور ۴۵۸۴۹۷۰۰

دبیرخانه ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 11

فاکس ۴۵۸۴۹۷۰۷

ریاست ۴۵۸۴۹۷۰۱

روابط عمومی۴۵۸۴۹۷۱۰

کتابخانه ۴۵۸۴۹۷۰۵

اداره آموزش ۴۵۸۴۹۷۰۲

امور فارغ التحصیلان  ۴۵۸۴۹۷۰۹

مالی ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 21 و داخلی 11

حراست ۴۵۸۴۹۷۰۶

فرهنگی ۴۵۸۴۹۷۰۳

پزشک معتمد موسسه 45849700 داخلی 31

گروه گرافیک و نقاشی ۴۵۸۴۹۷۱۱

گروه معماری ۴۵۸۴۹۷۱۲

حفاظت فیزیکی ۴۵۸۴۹۷۱۳

آدرس: اصفهان ، کیلومتر 5 اتوبان معلم ، جنب پل خورزوق

کدپستی: 8347113574

1398 - موسسه آموزش عالی سپهر
X