برنامه سرویس های دانشگاه

? محل توقف سرویس ها: درب خروجی ترمینال بابلدشت می باشد.

?ایستگاه های بین مسیر: برج کاوه، سه راه ملکشهر و غرضی.

? زمان حرکت سرویس ها: از ترمینال بابلدشت: هر 30 دقیقه و یا با سه صندلی خالی می باشد و زمان حرکت سرویس ها از دانشگاه با ظرفیت تکمیل است.

? سرویس شاهین شهر: ساعت 7:50 از رو به روی شهرداری به سمت دانشگاه و از دانشگاه به شاهین شهر ساعت 17:20 می باشد.

? نرخ کرایه سرویس ها: 4000 تومان می باشد.

2ام مهر 1401

0 پاسخ به "برنامه سرویس های دانشگاه"

ارسال یک پیغام

تلفن مرکزی و اپراتور ۴۵۸۴۹۷۰۰

دبیرخانه ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 11

فاکس ۴۵۸۴۹۷۰۷

ریاست ۴۵۸۴۹۷۰۱

روابط عمومی۴۵۸۴۹۷۱۰

کتابخانه ۴۵۸۴۹۷۰۵

اداره آموزش ۴۵۸۴۹۷۰۲

امور فارغ التحصیلان  ۴۵۸۴۹۷۰۹

مالی ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 21 و داخلی 11

حراست ۴۵۸۴۹۷۰۶

فرهنگی ۴۵۸۴۹۷۰۳

پزشک معتمد موسسه 45849700 داخلی 31

گروه گرافیک و نقاشی ۴۵۸۴۹۷۱۱

گروه معماری ۴۵۸۴۹۷۱۲

حفاظت فیزیکی ۴۵۸۴۹۷۱۳

آدرس: اصفهان ، کیلومتر 5 اتوبان معلم ، جنب پل خورزوق

کدپستی: 8347113574

1398 - موسسه آموزش عالی سپهر
X