امتحان درس انگلیسی عمومی با دکتر فرشته مهدوی

امتحان پایان ترم زبان انگلیسی عمومی (دکتر فرشته مهدوی) در ❌روز دوشنبه ۱۵ دی ماه راس ساعت ۱۰ صبح❌در گروه واتساپ برگزار میگردد.

هرگونه عدم شرکت در امتحان بمنزله ی غیبت در امتحان است.

لینک گروه واتساپ: https://chat.whatsapp.com/BiQPZcwW9gEH3YS7VIfiPc

8ام دی 1399

0 پاسخ به "امتحان درس انگلیسی عمومی با دکتر فرشته مهدوی"

ارسال یک پیغام

تلفن مرکزی و اپراتور ۴۵۸۴۹۷۰۰

دبیرخانه ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 11

فاکس ۴۵۸۴۹۷۰۷

ریاست ۴۵۸۴۹۷۰۱

روابط عمومی۴۵۸۴۹۷۱۰

کتابخانه ۴۵۸۴۹۷۰۵

اداره آموزش ۴۵۸۴۹۷۰۲

امور فارغ التحصیلان  ۴۵۸۴۹۷۰۹

مالی ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 21 و داخلی 11

حراست ۴۵۸۴۹۷۰۶

فرهنگی ۴۵۸۴۹۷۰۳

پزشک معتمد موسسه 45849700 داخلی 31

گروه گرافیک و نقاشی ۴۵۸۴۹۷۱۱

گروه معماری ۴۵۸۴۹۷۱۲

حفاظت فیزیکی ۴۵۸۴۹۷۱۳

آدرس: اصفهان ، کیلومتر 5 اتوبان معلم ، جنب پل خورزوق

کدپستی: 8347113574

1398 - موسسه آموزش عالی سپهر
X