امتحان تفسیر قرآن با استاد محمدباقر خیراللهی

لینک گروه امتحان تفسیر موضوعی قرآن با استاد محمدباقر خیراللهی

https://chat.whatsapp.com/L9AWt50pgDtLkqBYnD9b4R

امتحان به صورت مجازی در گروه واتس آپ فوق، روز سه شنبه 2 دی ماه  راس ساعت 10:30 برگزار می گردد.

1ام دی 1399

0 پاسخ به "امتحان تفسیر قرآن با استاد محمدباقر خیراللهی"

ارسال یک پیغام

تلفن مرکزی و اپراتور ۴۵۸۴۹۷۰۰

دبیرخانه ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 11

فاکس ۴۵۸۴۹۷۰۷

ریاست ۴۵۸۴۹۷۰۱

روابط عمومی۴۵۸۴۹۷۱۰

کتابخانه ۴۵۸۴۹۷۰۵

اداره آموزش ۴۵۸۴۹۷۰۲

امور فارغ التحصیلان  ۴۵۸۴۹۷۰۹

مالی ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 21 و داخلی 11

حراست ۴۵۸۴۹۷۰۶

فرهنگی ۴۵۸۴۹۷۰۳

پزشک معتمد موسسه 45849700 داخلی 31

گروه گرافیک و نقاشی ۴۵۸۴۹۷۱۱

گروه معماری ۴۵۸۴۹۷۱۲

حفاظت فیزیکی ۴۵۸۴۹۷۱۳

آدرس: اصفهان ، کیلومتر 5 اتوبان معلم ، جنب پل خورزوق

کدپستی: 8347113574

1398 - موسسه آموزش عالی سپهر
X