استاد گرامی جهت ورود به سامانه کلاس های مجازی 

کد کاربری: کد استادی+sepehr
رمز عبور: a+A+کد ملی


دانشجوی گرامی جهت ورود به سامانه کلاس های مجازی 

کد کاربری: شماره دانشجویی
رمز عبور: a+A+کد ملی

قابل توجه کلیه دانشجویان که درس پروژه نهایی( پایان نامه) را در ترم های گذشته اخذ نموده اند

1- جهت تمدید پروژه و انجام امور درخواست سنوات تحصیلی به آموزش موسسه مراجعه نمایند.

2-  دانشجویان کارشناسی ارشد که از پایان نامه خود دفاع نموده ولی نمره آنها ثبت نگردیده جهت انجام مراحل ثبت نمره در سامانه سماء به آموزش موسسه مراجعه نمایند. بدیهی است مسئولیت عدم انجام موارد فوق و عواقب آن به عهده شخص دانشجو می باشد. 

سایر خبرها

0
استاد
0
دانشجو
0
رشته

تلفن مرکزی و اپراتور ۴۵۸۴۹۷۰۰

دبیرخانه ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 11

فاکس ۴۵۸۴۹۷۰۷

ریاست ۴۵۸۴۹۷۰۱

روابط عمومی۴۵۸۴۹۷۱۰

کتابخانه ۴۵۸۴۹۷۰۵

اداره آموزش ۴۵۸۴۹۷۰۲

امور فارغ التحصیلان  ۴۵۸۴۹۷۰۹

مالی ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 21 و داخلی 11

حراست ۴۵۸۴۹۷۰۶

فرهنگی ۴۵۸۴۹۷۰۳

پزشک معتمد موسسه 45849700 داخلی 31

گروه گرافیک و نقاشی ۴۵۸۴۹۷۱۱

گروه معماری ۴۵۸۴۹۷۱۲

حفاظت فیزیکی ۴۵۸۴۹۷۱۳

آدرس: اصفهان ، کیلومتر 5 اتوبان معلم ، جنب پل خورزوق

کدپستی: 8347113574

1398 - موسسه آموزش عالی سپهر
X