درس یک – آموزش زبان 504 لغت

درس یک 504 لغت شامل 12 واژه ضروری است...

دوستان عزیز لطفاً با دقت واژه ها مطالعه بفرمایید. فیلم را تماشا کنید. در ساعت اعلان شده برای رفع اشکال در انجمن حضور به هم برسانید.

فیلم درس اول

[video src="https://aspb1.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/45ec63b6eb5ac45e3aa76c1a50aec3327725710-144p__21378.mp4" /]

abandon

معنی: ترک کردن – رها کردن – نا تمام گذاشتن
مترادف: leave – desert

We have to abandon the car and walk rest of the way.

ما مجبوریم ماشین را رها کنیم و ادامه راه را پیاده برویم.

The game had to be abandoned due to bad weather.

بازی باید بخاطر هوای نا مساعد نا تمام بماند.

That house was abandoned years ago.

آن خانه سالها پیش رها شد.

keen

معنی: تیز – شدید – مشتاق – حساس
مترادف: eager (مشتاق) – sharp (تیز)
متضاد: blunt (کُند) – dull (بی اشتیاق)

John was very eager to help.

جان خیلی مشتاق بود تا کمک کند.

The man had a keen knife in his hand.

آن مرد یک چاقوی تیز در دستش داشت.

مشاهده همه موارد افزودن یک یادداشت
شما
دیدگاه خود را اضافه کنید

دوره های محبوب

تلفن مرکزی و اپراتور ۴۵۸۴۹۷۰۰

دبیرخانه ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 11

فاکس ۴۵۸۴۹۷۰۷

ریاست ۴۵۸۴۹۷۰۱

روابط عمومی۴۵۸۴۹۷۱۰

کتابخانه ۴۵۸۴۹۷۰۵

اداره آموزش ۴۵۸۴۹۷۰۲

امور فارغ التحصیلان  ۴۵۸۴۹۷۰۹

مالی ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 21 و داخلی 11

حراست ۴۵۸۴۹۷۰۶

فرهنگی ۴۵۸۴۹۷۰۳

پزشک معتمد موسسه 45849700 داخلی 31

گروه گرافیک و نقاشی ۴۵۸۴۹۷۱۱

گروه معماری ۴۵۸۴۹۷۱۲

حفاظت فیزیکی ۴۵۸۴۹۷۱۳

آدرس: اصفهان ، کیلومتر 5 اتوبان معلم ، جنب پل خورزوق

کدپستی: 8347113574

1398 - موسسه آموزش عالی سپهر
X