روابط عمومی

13

ژانویه'20

راهیابی فیلم کوتاه دیگری به جشنواره فیلم کوستندورف

دومین ساخته مشترک برادران سامکو و تولید مشترک ایران و هند در اولین اکران بین المللی اش در حضور امیر …

ادامه مطلب

07

ژانویه'20

22

مه'19

راه یابی فیلم وارنگی جشنواره اوکراین

دانشجوی عزیز جناب آقای امیرحسین ریاحی راه یابی فیلم وارنگی به کارگردانی شما به ششمین جشنوارهGolden frame اوکراین باعث افتخار …

ادامه مطلب

تلفن مرکزی و اپراتور ۴۵۸۴۹۷۰۰

دبیرخانه ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 11

فاکس ۴۵۸۴۹۷۰۷

ریاست ۴۵۸۴۹۷۰۱

روابط عمومی۴۵۸۴۹۷۱۰

کتابخانه ۴۵۸۴۹۷۰۵

اداره آموزش ۴۵۸۴۹۷۰۲

امور فارغ التحصیلان  ۴۵۸۴۹۷۰۹

مالی ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 21 و داخلی 11

حراست ۴۵۸۴۹۷۰۶

فرهنگی ۴۵۸۴۹۷۰۳

پزشک معتمد موسسه 45849700 داخلی 31

گروه گرافیک و نقاشی ۴۵۸۴۹۷۱۱

گروه معماری ۴۵۸۴۹۷۱۲

حفاظت فیزیکی ۴۵۸۴۹۷۱۳

آدرس: اصفهان ، کیلومتر 5 اتوبان معلم ، جنب پل خورزوق

کدپستی: 8347113574

1398 - موسسه آموزش عالی سپهر
X