گزارش پژوهش سال 1399

گروه معماری

لینک فیلم در سایت اپارات

دکتر جهانگیری2 https://aparat.com/v/HsOYh

گروه معماری

لینک فیلم در سایت اپارات

دکتر جهانگیری1 https://aparat.com/v/bp8m2

گروه گرافیک

لینک فیلم در سایت آپارات

دکتر حمیدی و عسکری https://aparat.com/v/6dZTn

گروه گرافیک

لینک فیلم در سایت آپارات

تحلیل آثار استاد عقیلی https://aparat.com/v/D59Tm

گروه گرافیک

لینک فیلم در سایت آپارات

دکتر حمیدی و عسکری https://aparat.com/v/5FpuA

گروه گرافیک

لینک فیلم در سایت آپارات

زینب سعیدزاده https://aparat.com/v/jqv9L

گروه سینما

لینک فیلم در سایت آپارات

https://aparat.com/v/t7VkI

گروه سینما

لینک فیلم در سایت آپارات

گروه سینما

لینک فیلم در سایت آپارات

https://aparat.com/v/xymzl

گروه سینما

لینک فیلم در سایت آپارات

https://aparat.com/v/Ci5vO

گروه معماری

لینک فیلم در سایت آپارات

https://aparat.com/v/AncMk

گروه معماری

لینک فیلم در سایت آپارات

https://aparat.com/v/5c1og

گروه معماری

لینک فیلم در سایت آپارات

https://aparat.com/v/6YjXd

گروه معماری

لینک فیلم در سایت آپارات

https://aparat.com/v/wyATa

گروه معماری

لینک فیلم در سایت آپارات

https://aparat.com/v/IMCrA

گروه معماری

لینک فیلم در سایت آپارات

https://aparat.com/v/wCuDj

گروه نقاشی

لینک فیلم در سایت آپارات

https://aparat.com/v/jXdTD

گروه نقاشی

لینک فیلم در سایت آپارات

https://aparat.com/v/JpLAy

گروه نقاشی

لینک فیلم در سایت آپارات

گروه نقاشی

لینک فیلم در سایت آپارات

https://aparat.com/v/A3khL

گروه نقشه برداری

لینک فیلم در سایت اپارات

https://aparat.com/v/ArnKB

گروه نقشه برداری

لینک فیلم در سایت آپارات

https://aparat.com/v/4nvo5

گروه بازیگری

لینک فیلم در سایت آپارات

https://aparat.com/v/7TZ0G

گروه بازیگری

لینک فیلم در سایت آپارات

https://aparat.com/v/RpzfW

گروه بازیگری

لینک فیلم در سایت آپارات

https://aparat.com/v/X4c2l

تلفن مرکزی و اپراتور ۴۵۸۴۹۷۰۰

دبیرخانه ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 11

فاکس ۴۵۸۴۹۷۰۷

ریاست ۴۵۸۴۹۷۰۱

روابط عمومی۴۵۸۴۹۷۱۰

کتابخانه ۴۵۸۴۹۷۰۵

اداره آموزش ۴۵۸۴۹۷۰۲

امور فارغ التحصیلان  ۴۵۸۴۹۷۰۹

مالی ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 21 و داخلی 11

حراست ۴۵۸۴۹۷۰۶

فرهنگی ۴۵۸۴۹۷۰۳

پزشک معتمد موسسه 45849700 داخلی 31

گروه گرافیک و نقاشی ۴۵۸۴۹۷۱۱

گروه معماری ۴۵۸۴۹۷۱۲

حفاظت فیزیکی ۴۵۸۴۹۷۱۳

آدرس: اصفهان ، کیلومتر 5 اتوبان معلم ، جنب پل خورزوق

کدپستی: 8347113574

1398 - موسسه آموزش عالی سپهر
X