گروه معماری

چارت درسی

مدیر گروه معماری

برنامه ها و اهداف گروه معماری

آموزش دروس سرفصلی طبق دستورالعمل های وزارت علوم تحقیقات و فنآوری.

ایجاد شورای دانشجویی و بررسی مسائل مربوطه و استفاده از ایده ها و نگاه دانشجویان در هدایت گروه.

تدوین کتاب در حوزه شرح درس ها و نمونه آثار برگزیده کلاس های تحصیلی و آموزش های دوره ای.

فعالیت شوراهای تخصصی استادان در جهت کیفیت افزایی مسائل آموزشی گروه.

اعضای هیئت علمی

دانشجویان گروه معماری

دانشجویان مشغول به تحصیل و فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ناپیوسته

  • ثبت نام شده
  • مشغول به تحصیل
  • فارغ التحصیل

دانشجویان مشمول به تحصیل و فارغ التحصیل مقطع کاردانی

  • ثبت نام شده
  • مشغول به تحصیل
  • فارغ التحصیل

دانشجویان مشغول به تحصیل مقطع کارشناسی ارشد

  • مشغول به تحصیل

دانشجویان مشغول به تحصیل و فارغ التحصیل مقطع کارشناسی پیوسته

  • ثبت نام شده
  • مشغول به تحصیل
  • فارغ التحصیل

تلفن مرکزی و اپراتور ۴۵۸۴۹۷۰۰

دبیرخانه ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 11

فاکس ۴۵۸۴۹۷۰۷

ریاست ۴۵۸۴۹۷۰۱

روابط عمومی۴۵۸۴۹۷۱۰

کتابخانه ۴۵۸۴۹۷۰۵

اداره آموزش ۴۵۸۴۹۷۰۲

امور فارغ التحصیلان  ۴۵۸۴۹۷۰۹

مالی ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 21 و داخلی 11

حراست ۴۵۸۴۹۷۰۶

فرهنگی ۴۵۸۴۹۷۰۳

پزشک معتمد موسسه 45849700 داخلی 31

گروه گرافیک و نقاشی ۴۵۸۴۹۷۱۱

گروه معماری ۴۵۸۴۹۷۱۲

حفاظت فیزیکی ۴۵۸۴۹۷۱۳

آدرس: اصفهان ، کیلومتر 5 اتوبان معلم ، جنب پل خورزوق

کدپستی: 8347113574

1398 - موسسه آموزش عالی سپهر
X