گروه بازیگری – کارگردانی

چارت درسی


مدیر گروه بازیگری- کارگردانیتاریخ و محل تولداصفهان1346
تخصصکارگردان، بازیگر
تحصیلاتکارشناس تئاتر گرایش بازیگری از دانشکدۀ هنرهای زیبا دانشگاه تهران ،کارشناس ارشد تئاتر گرایش کارگردانی از دانشکدۀ هنرهای زیبا دانشگاه تهران

سوابق تدریس:

الف) مدرس بازیگری و کارگردانی از سال 1374 تا کنون در مراکز آموزش عالی از قبیل دانشگاه اصفهان (امور فرهنگی)، دانشگاه پیام نور اصفهان (واحد کهندژ، امور فرهنگی)، دانشگاه هنر پردیس اصفهان (امور فرهنگی)، مرکز تربیت معلم فاطمه زهرا

ب) تدریس در دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده هنر و ادیان)

ج) تدریس در دانشگاه سپهر اصفهان

د)تدریس دوره های تخصصی سینما و تئاتر در آموزشگاه سینمایی بازیگران معاصر

ه) تدریس  دوره های تخصصی بازیگری در حوزۀ هنری
و) تدریس در حوزۀ هنری اصفهان، تالار هنر اصفهان، خانۀ کودک و نوجوان، آموزشگاها های آزاد بازیگری: اندیشه و هنر، مهر هفتم، دیگر، اردیبهشت

ز) تدریس تخصصی فن بیان در فرهنگسرای رسانه استان اصفهان و در مرکز نجوم ادیب استان اصفهان

 

مقاله و پژوهش:

«کار بازیگر بر روی متن» چاپ شده در ویژه نامۀ سیزدهمین جشنوارۀ تئاتر استانی اصفهان، 1380

«پژوهش در آئین طلب باران در فرهنگ بختیاری» چاپ شده در نشریۀ جشنوارۀ دانشجویان کشور

«جایگاه طنز در ادب فارسی» چاپ شده در ویژه نامۀ اولین دورۀ جشنوارۀ نمایش های کمدی استان اصفهان، 1389

«نمایش های شادی آور ایران با رویکرد به بقال بازی» چاپ شده در ویژه نامۀ دومین جشنوارۀ نمایش های کمدی استان اصفهان، 1389

«نقال به عنوان بازیگر» چاپ شده در ویژه نامۀ آئین، ناشر حوزۀ هنری، 1390

«مقایسۀ سیاه بازی با کمدیا دلارته» چاپ شده در کتاب خندستان، انتشارات سازمان فرهنگی هنری شهرداری استان اصفهان، 1390

«پژوهش در آئین های نمایشی در فرهنگ بختیاری» به عنوان پایان نامۀ کارشناسی در دانشگاه تهران

«پژوهش دربارۀ سیاه بازی از دیروز تا امروز، از متن تا اجراء» به عنوان پایان نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ کارگردانی تئاتر در دانشگاه تهران (کاندید پژوهش برتر سال دانشگاه تهران)

فعالیت های علمی:

1_ عضو هیأت تحریریۀ مجلۀ تئاتر تجربی مجلۀ دانشجویان دانشکدۀ هنرهای زیبای دانشگاه تهران در سال های 1370-1369

2_ عضو هیأت تحریریۀ نشریۀ نما دفتر روزانۀ تئاتر دانشجویان کشور، 1371

3_ عضو شورای مرکزی همایش کودک مربی خلاق (اولین، دومین و سومین دوره)

4_ عضو هیأت مؤسس تئاتر در خانۀ کودک و نوجوان

5_مدیر آموزش آموزشگاه بازیگری «دیگر»

6_مدیر گروه تئاتر «زندگی»، تأسیس 1375

7_مدیر مسئول و مدیرآموزش آموزشگاه سینمایی بازیگران معاصر

8_دبیر دو دوره جشنواره مونولوگ بازیگران معاصر

داوری:

داور نخستین جشنوارۀ تئاتر خلاق حوزۀ هنری

داور چندین دورۀ جشنواره های ناحیه، استانی، کشوری و آموزش و پرورش

داور جشنوارۀ کشوری تئاتر مراکز تربیت معلم

داور جشنوارۀ تئاتر استانی اصفهان

سوابق اجرایی:

 

کارگردانی:

نمایش «کاکل زری» نوشتۀ لیلا پرویزی، تهران، اجرای عموم، تالار آموزش و پرورش ناحیۀ نارمک، 1373

نمایش «نفرین» نوشتۀ محمد چرمشیر، تهران، اجرای عموم، تالار شهید آوینی، 1374

نمایش «شازده کوچولو» نوشتۀ اگزوپری-حشمتی ، اصفهان، اجرای عموم، تالار اندیشه، 1374

نمایش «حشره» نوشتۀ مصطفی شکرانی، اصفهان، اجرای عموم، سالن بهزیستی، 1374

نمایش «پرندۀ باران» نوشتۀ علیرضا معتمدی، اصفهان، اجرای عموم، سالن بهزیستی، 1375

نمایش «یکی دیگر از میان همه» نوشتۀ مریم موحدیان، اصفهان، اجرای عموم، سالن هلال احمر، 1376

نمایش «خانۀ واقعی»نوشتۀ مرتضی نیک پایان، اصفهان، اجرای عموم،سالن بهزیستی و تالار اندیشه،1377

نمایش «سالهای فاجعه» نوشتۀ اعظم بروجردی، اصفهان، اجرای عموم، تالار اندیشه، 1378

نمایش «روایتی دیگر» نوشتۀ مریم موحدیان، اصفهان، اجرای عموم، تالار اندیشه، 1379

نمایش «نقل آخر» نوشتۀ محمدرضا آریان فر، اصفهان، اجرای عموم، تالار اندیشه، 1380

نمایش «سبزترین سیارۀ خدا» نوشتۀ هوشنگ جمشیدیان، اصفهان، اجرای عموم، خانۀ کودک و نوجوان، 1376

نمایش «علی و شهر خیال» نوشتۀ سیامک صفری، اصفهان، اجرای عموم، خانۀ کودک و نوجوان، 1376

نمایش «لچک گلی» نوشتۀ سیامک صفری، اصفهان، اجرای عموم، خانۀ کودک و نوجوان، 1378

نمایش «به خاطر مریم» نوشتۀ مریم موحدیان، اصفهان، اجرای عموم، خانۀ کودک و نوجوان، 1379

نمایش «تلخ بازی قمر در عقرب» نوشتۀ نغمه ثمینی، اصفهان، اجرای عموم، تالار هنر، 1383

نمایش «نقالی شیرین و فرهاد» نوشتۀ نظامی، آلمان، اجرای عموم، تالار شهرداری فرایبورگ، 1384

نمایش «قصۀ دلتنگی های یک سیاه فرد اعلاء» نوشتۀ علی مرتضوی فومنی، تهران، اجرای عموم، تئاتر شهر سالن سایه، 1388

نمایش «سرود دوبارۀ کلات» نوشتۀ سعید اسدی، اصفهان، اجرای عموم، تالار هنر، 1388

نمایش «شاباش خوان» نوشتۀ محمد چرمشیر، اصفهان، اجرای عموم، تالار هنر، 1389

نمایش «ابریشم و آتش» نوشتۀ محمدرضا آریان فر، اصفهان، اجرای عموم، تالار هنر، 1390

نمایش «یازده شاخه گل زنبق سفید» نوشتۀ رزیتا اصلمند، اصفهان، اجرای عموم، تالار فرشچیان، 1391

نمایش «سرنخ» نوشتۀ حمید امجد، اصفهان، اجرای عموم، تالار هنر، 1391

نمایش «زندگیX3» نوشته یاسمینا رضایی ،اجرای عموم ،تالار هنر ،1393

نمایش «پالتو» نوشته دینو بوتزاتی ،اجرای عموم ،تالار هنر،1393

نمایش «پلنگیدن» نوشته محسن رهنما، اجرای عموم،تالارهنر، 1395

بازی در تئاتر:

نمایش «مات» نوشتۀ فرشاد فرشته حکمت به کارگردانی هوشنگ هی هاوند، جشنوارۀ دانشجویان کشور، کاشان، دانشکدۀ هنرهای زیبا و سالن استاد سمندریان، 1369

نمایش «خاکستان» نوشته و کاگردانی سعید ذهنی، جشنوارۀ دانشجویان کشور و سالن استاد سمندریان، 1370

نمایش «عروسی چاه» نوشته و کارگردانی امیر دژاکام، تهران، اجرای عموم، سالن چهارسو تئاتر شهر، 1370

نمایش «المیرا در آتش» نوشته و کارگردانی حسین فرخی، تهران، اجرای عموم، تالار وحدت، 1371

نمایش «پاتو» نوشتۀ لوئیجی پیراندلو به کارگردانی امیر دژاکام، تهران، اجرای عموم، سالن قشقایی تئاتر شهر، 1372

نمایش «روح رفته به خانه» نوشتۀ لنگستون هیوز به کارگردانی علیرضا اوسیوند، تهران، اجرای عموم، سالن استاد سمندریان، 1371

نمایش «مرد مومی» نوشتۀ مری رینولدز به کارگردانی نادر برهانی مرند، تهران، اجرای عموم، سالن استاد سمندریان، 1373

نمایش «آدم ها و مرزها» نوشتۀ دکتر فرهاد ناظر زاده به کارگردانی کیانوش شیوا، تهران، اجرای عموم، تالار مولوی، 1371

نمایش «بوی خون عطر» نوشتۀ محمد چرمشیر به کارگردانی سیروس کهوری نژاد، تهران، اجرای عموم، تالار مولوی، 1373

نمایش «حادثه در شهر عروسک ها» به کارگردانی عادل بزدوده، تهران، کانون پرورش فکری پارک لاله، 1373

نمایش «کاکل زری» نوشته و کارگردانی لیلا پرویزی، تهران، سالن آموزش و پرورش ناحیۀ نارمک، 1373

نمایش «نفرین» نوشتۀ محمد چرمشیر به کارگردانی لیلا پرویزی، تهران، اجرای عموم، تالار شهید آوینی، 1374

نمایش «حشره» نوشتۀ مصطفی شکرانی به کارگردانی لیلا پرویزی، اصفهان، اجرای عموم، سالن بهزیستی، 1374

نمایش «شازده کوچولو» نوشتۀ آنتوان دوسنت اگزوپری-حشمتی به کارگردانی لیلا پرویزی-حشمتی، اصفهان، اجرای عموم، تالار اندیشه، 1375

نمایش «پرندۀ باران» نوشتۀ علیرضا معتمدی به کارگردانی لیلا پرویزی، سالن بهزیستی اصفهان و سالن فخرالدین اسعد گرگانی در گرگان، 1375

نمایش «یکی دیگر از میان همه» نوشتۀ مریم موحدیان به کارگردانی لیلا پرویزی، سالن هلال احمر اصفهان و شهرکرد و تالار سنگلج تهران، 1376

نمایش «نقالی شیرین فرهاد» نوشتۀ نظامی گنجه ای به کارگردانی لیلا پرویزی، آلمان، سالن شهرداری فرایبورگ

فعالیت های علمی:

1_ عضو هیأت تحریریۀ مجلۀ تئاتر تجربی مجلۀ دانشجویان دانشکدۀ هنرهای زیبای دانشگاه تهران در سال های 1370-1369

2_ عضو هیأت تحریریۀ نشریۀ نما دفتر روزانۀ تئاتر دانشجویان کشور، 1371

3_ عضو شورای مرکزی همایش کودک مربی خلاق (اولین، دومین و سومین دوره)

4_ عضو هیأت مؤسس تئاتر در خانۀ کودک و نوجوان

5_مدیر آموزش آموزشگاه بازیگری «دیگر»

6_مدیر گروه تئاتر «زندگی»، تأسیس 1375

7_مدیر مسئول و مدیرآموزش آموزشگاه سینمایی بازیگران معاصر

8_دبیر دو دوره جشنواره مونولوگ بازیگران معاصر

جوایز:

1_ مقام اول بازیگری زن برای نمایش «نفرین» با بازی و کارگردانی لیلا پرویزی در دهمین جشنوارۀ سراسری تئاتر دانشجویان کل کشور، 1374

2_ مقام اول کارگردانی برای نمایش «حشره» با بازی و کارگردانی لیلا پرویزی در جشنوارۀ استانی تئاتر اصفهان

3_ مقام دوم بازیگری زن برای نمایش «حشره» به کارگردانی لیلا پرویزی در جشنوارۀ استانی تئاتر اصفهان

4_ مقام دوم کارگردانی برای نمایش «حشره» در هفتمین جشنوارۀ تئاتر منطقه ای کل کشور، ماهشهر، 1374

5_ کسب دیپلم افتخار کارگردانی برای نمایش «پرندۀ باران» با بازی و کارگردانی لیلا پرویزی در جشنوارۀ تئاتر استان اصفهان، 1375

6_ مقام دوم بازیگری زن و کسب دیپلم افتخار برای نمایش «پرندۀ باران» به کارگردانی لیلا پرویزی در جشنوارۀ تئاتر استان اصفهان، 1375

7_ مقام اول کارگردانی و کسب دیپلم افتخار برای نمایش «پرندۀ باران» در هشتمین جشنوارۀ تئاتر منطقه ای گرگان، 1375

8_ کاندیدای بازیگری اول زن برای نمایش «پرندۀ باران» در هشتمین جشنوارۀ تئاتر منطقه ای گرگان، 1375

9_ مقام اول کارگردانی و کسب دیپلم افتخار برای نمایش «یکی دیگر از میان همه» با بازی و کارگردانی لیلا پرویزی در نهمین جشنوارۀ تئاتر استان اصفهان، 1376

10_ مقام اول بازیگری زن و کسب دیپلم افتخار برای نمایش «یکی دیگر از میان همه» با بازی و کارگردانی لیلا پرویزی در نهمین جشنوارۀ تئاتر استان اصفهان، 1376

11_مقام اول کارگردانی و کسب دیپلم افتخار برای نمایش «یکی دیگر از میان همه» در جشنوارۀ تئاتر منطقه ای، شهرکرد، 1376

12_کاندیدای مقام اول بازیگری زن برای نمایش «یکی دیگر از میان همه» در جشنوارۀ تئاتر منطقه ای، شهرکرد، 1376

13_مقام دوم کارگردانی و کسب دیپلم افتخار برای نمایش «خانۀ واقعی» در دهمین جشنوارۀ تئاتر استان اصفهان، 1377

14_کسب جایزۀ تئاتر برتر یونیسف برای نمایش «به خاطر مریم» به عنوان کارگردانی و طراح صحنه در دهمین جشنوارۀ تئاتر کودک، کرمان، 1378

15_مقام اول طراحی صحنه برای نمایش «به خاطر مریم» به عنوان کارگردانی و طراح صحنه در دهمین جشنوارۀ تئاتر کودک، کرمان، 1378

16-تقدیر شده به عنوان هنرمند فعال توسط ادارۀ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان زن هنرمند، 1377

17_تقدیر شده در همایش زنان هنرمند اصفهان، 1384

18_ تقدیر شده در روز جهانی تئاتر به عنوان هنرمند فعال، 1390

19_جایزه کارگردانی دوم،از جشنواره کمدی اصفهان

20_دیپلم افتخار بهترین طراحی صحنه از جشنواره کمدی اصفهان

بازی در سریال:

بازی در نمایش تو مشغول مردنت بودی ،نویسنده کامران شهلایی ،کارگردان مژگان خالقی  اجرا در تالار هنر اصفهان مهر ۱۳۹۶ و جشنواره فجر تهران دی ماه ۱۳۹۶

کارگردانی  و طراحی لباس نمایش یافت آباد نوشته محمد مساوات اجرا در تالار فرشچیان آذر و دی ۱۳۹۷

کارگردانی  و طراحی لباس نمایش سلف دیس کلوژه نویسنده لیلا پرویزی  اجرا در تالار هنر دی ماه ۱۳۹۷

کارگردانی  و طراحی صحنه نمایش آن سوی آینه نوشته فلوریان زلر اجرا آذر ودی ماه ۱۳۹۸ سالن سیتی سنتر

سریال «عملیات ناپالم» نوشته و کارگردانی ابراهیم کریمی

سریال «که عشق آسان نمود اول» نوشته و کارگردانی جهانبخش سلطانی

کارگردانی نمایشنامه خوانی:

نمایشنامۀ «امشب از خود می سازیم» نوشتۀ لوئیجی پیراندلو، اصفهان، سالن حوزۀ هنری، 1386

نمایشنامۀ «شش شخصیت در جستجوی نویسنده» نوشتۀ لوئیجی پیراندلو، اصفهانه، سالن حوزۀ هنری، 1386

طراح صحنه:

نمایش «به خاطر مریم» نوشتۀ مریم موحدیان، اصفهان، اجرای عموم، خانۀ کودک و نوجوان، 1379

نمایش «قصۀ دلتنگی های یک سیاه فرد اعلاء» نوشتۀ علی مرتضوی فومنی، تهران، اجرای عموم، تئاتر شهر سالن سایه، 1388

نمایش «شاباش خوان» نوشتۀ محمد چرمشیر، اصفهان، اجرای عموم، تالار هنر، 1389

نمایش «ابریشم و آتش» نوشتۀ محمدرضا آریان فر، اصفهان، اجرای عموم، تالار هنر، 1390

نمایش «یازده شاخه گل زنبق سفید» نوشتۀ رزیتا اصلمند، اصفهان، اجرای عموم، تالار فرشچیان، 1391

نمایش «سرنخ» نوشتۀ حمید امجد، اصفهان، اجرای عموم، تالار هنر، 1391

نمایش «زندگیX3» نوشته یاسمینا رضایی ،اجرای عموم ،تالار هنر ،1393

نمایش «پالتو» نوشته دینو بوتزاتی ،اجرای عموم ،تالار هنر،1393

نمایش «پلنگیدن» نوشته محسن رهنما ،اجرای عموم ،تالار هنر،1395

طراح لباس:

نمایش «نفرین» نوشتۀ محمد چرمشیر، تهران، اجرای عموم، تالار شهید آوینی، 1374

نمایش «پرندۀ باران» نوشتۀ علیرضا معتمدی، اصفهان، اجرای عموم، سالن بهزیستی، 1375

نمایش «خانۀ واقعی» نوشتۀ مرتضی نیک پایان، اصفهان، اجرای عموم، سالن بهزیستی و تالار اندیشه، 1377

نمایش «یکی دیگر از میان همه» نوشتۀ مریم موحدیان، اصفهان، اجرای عموم، سالن هلال احمر، 1376

نمایش «روایتی دیگر» نوشتۀ مریم موحدیان، اصفهان، اجرای عموم، تالار اندیشه، 1379

نمایش «سالهای فاجعه» نوشتۀ اعظم بروجردی، اصفهان، اجرای عموم، تالار اندیشه، 1378

نمایش «نقل آخر» نوشتۀ محمدرضا آریان فر، اصفهان، اجرای عموم، تالار اندیشه، 1380

نمایش «تلخ بازی قمر در عقرب» نوشتۀ نغمه ثمینی، اصفهان، اجرای عموم، تالار هنر، 1383

نمایش «سرود دوبارۀ کلات» نوشتۀ سعید اسدی، اصفهان، اجرای عموم، تالار هنر، 1388

نمایش «شاباش خوان» نوشتۀ محمد چرمشیر، اصفهان، اجرای عموم، تالار هنر، 1389

نمایش «ابریشم و آتش» نوشتۀ محمدرضا آریان فر، اصفهان، اجرای عموم، تالار هنر، 1390

نمایش «یازده شاخه گل زنبق سفید» نوشتۀ رزیتا اصلمند، اصفهان، اجرای عموم، تالار فرشچیان، 1391

نمایش «زندگیX3» نوشته یاسمینا رضایی ،اجرای عموم ،تالار هنر ،1393

نمایش «پالتو» نوشته دینو بوتزاتی ،اجرای عموم ،تالار هنر،1393

نمایشنامه خوانی:

نمایشنامۀ «شش شخصیت در جستجوی نویسنده» نوشتۀ لوئیجی پیراندلو به کارگردانی لیلا پرویزی، اصفهان، سالن حوزۀ هنری

نمایشنامۀ «امشب از خود می سازیم» نوشتۀ لوئیجی پیراندلو به کارگردانی لیلا پرویزی، اصفهان، سالن حوزۀ هنری

شرکت در جشنواره ها:

شرکت در جشنوارۀ بین المللی تئاتر فجر، چهار دوره:

نمایش «المیرا در آتش» به کارگردانی حسین فرخی به عنوان بازیگر

نمایش «مهرگیاه» به کارگردانی شارمین میمندی نژاد به عنوان دستیار کارگردان

نمایش «شهرزاد» به کارگردانی امیر دژاکام به عنوان دستیار کارگردان

نمایش «یکی دیگر از میان همه» به عنوان کارگردان و بازیگر

شرکت در جشنوارۀ تئاتر آئینی سنتی، یک دوره: نمایش «دلتنگی های یک سیاه فرد اعلاء» به عنوان کارگردان

شرکت در جشنوارۀ تئاتر دفاع مقدس، یک دوره: نمایش «روایتی دیگر» به عنوان کارگردان

شرکت در جشنوارۀ تئاتر کودک و نوجوان، یک دوره: نمایش «به خاطر مریم» به عنوان کارگردان

جشنوارۀ تئاتر دانشجویان کشور، سه دوره:

1- دورۀ ششم، نمایش «مات» به کارگردانی هوشنگ هیهاوند و نمایش «خاکستان» به کارگردانی سعید ذهنی به عنوان بازیگر

2- دورۀ نهم، نمایش «بوی خون معطر» به کارگردانی سیروس کهوری نژاد به عنوان بازیگر

3- دورۀ دهم، نمایش «نفرین» به عنوان کارگردان

شرکت در جشنوارۀ تئاتر استانی، چهار دوره:

1- نمایش «حشره» به عنوان کارگردان

2_ نمایش «پرندۀ باران» به عنوان کارگردان

3_ نمایش «یکی دیگر از میان همه» به عنوان کارگردان

4_ نمایش «خانۀ واقعی» به عنوان کارگردان

شرکت در جشنوارۀ تئاتر منطقه ای، سه دوره:

1_نمایش «حشره» به عنوان کارگردان

2_نمایش «پرندۀ باران» به عنوان کارگردان

3_نمایش «یکی دیگر از میان همه» به عنوان کارگردان

دستیار کارگردان:

نمایش «پسر کارون» به کارگردانی امیر دژاکام، تهران، اجرای عموم، تالار وحدت، 1374

نمایش «شهرزاد» به کارگردانی امیر دژاکام، تهران، اجرای عموم، تئاتر شهر سالن اصلی

نمایش «خواجگان شیر اژدها» به کارگدانی هوشنگ هی هاوند، تهران، اجرای عموم، سالن سمندریان

نمایش «مهر گیاه» به کارگردانی شارمین میمندی نژاد، تهران، اجرای عموم، تئاتر شهر سالن چهارسو

تلفن مرکزی و اپراتور ۴۵۸۴۹۷۰۰

دبیرخانه ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 11

فاکس ۴۵۸۴۹۷۰۷

ریاست ۴۵۸۴۹۷۰۱

روابط عمومی۴۵۸۴۹۷۱۰

کتابخانه ۴۵۸۴۹۷۰۵

اداره آموزش ۴۵۸۴۹۷۰۲

امور فارغ التحصیلان  ۴۵۸۴۹۷۰۹

مالی ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 21 و داخلی 11

حراست ۴۵۸۴۹۷۰۶

فرهنگی ۴۵۸۴۹۷۰۳

پزشک معتمد موسسه 45849700 داخلی 31

گروه گرافیک و نقاشی ۴۵۸۴۹۷۱۱

گروه معماری ۴۵۸۴۹۷۱۲

حفاظت فیزیکی ۴۵۸۴۹۷۱۳

آدرس: اصفهان ، کیلومتر 5 اتوبان معلم ، جنب پل خورزوق

کدپستی: 8347113574

1398 - موسسه آموزش عالی سپهر
X