همایش لهستان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سپهر اصفهان ، این دانشگاه  در آذرماه سال 98

به مناسبت هفته اصفهان و هفته فیلم لهستان میزبان هیئت اعزامی از کشور لهستان  بود

این هیئت شامل خانم یوهانا کاس کارگردان مطرح لهستانی ، معاون سفیر لهستان و رایزن فرهنگی  لهستان

برنامه های این سفر شامل:

1ـنشست با مسوولین دانشگاه

2ـنشست با دانشجویان

3ـامضای تفاهم نامه همکاریهای مشترک

تلفن مرکزی و اپراتور ۴۵۸۴۹۷۰۰

دبیرخانه ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 11

فاکس ۴۵۸۴۹۷۰۷

ریاست ۴۵۸۴۹۷۰۱

روابط عمومی۴۵۸۴۹۷۱۰

کتابخانه ۴۵۸۴۹۷۰۵

اداره آموزش ۴۵۸۴۹۷۰۲

امور فارغ التحصیلان  ۴۵۸۴۹۷۰۹

مالی ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 21 و داخلی 11

حراست ۴۵۸۴۹۷۰۶

فرهنگی ۴۵۸۴۹۷۰۳

پزشک معتمد موسسه 45849700 داخلی 31

گروه گرافیک و نقاشی ۴۵۸۴۹۷۱۱

گروه معماری ۴۵۸۴۹۷۱۲

حفاظت فیزیکی ۴۵۸۴۹۷۱۳

آدرس: اصفهان ، کیلومتر 5 اتوبان معلم ، جنب پل خورزوق

کدپستی: 8347113574

1398 - موسسه آموزش عالی سپهر
X