نظارت و ارزیابی و جذب هیئت علمی

5674874567

مهشید حاتمیان

بخشی از شرح وظایف کارشناس جذب هیئت علمی

1- نجام اقدامات کارشناسی جهت انجام امور جذب اعضای هیأت علمی

2- پیگیری و انجام امور مربوط به استخدام و یا تبدیل وضعیت استخدامی اعضاء هیأت علمی

3- همکاری و مشارکت در جمع آوری، تهیه و تکمیل اطلاعات، اسناد و مدارک مورد نیاز متقاضیان اعضای هیأت علمی

4- پیگیری امور اعضای هیأت علمی در وزارت خانه های علوم، تحقیقات، فناوری

5-انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق

شماره تماس: 03145849701

1398 - موسسه آموزش عالی سپهر
Open chat
سوالی دارید در واتساپ طرح نمایید.
سلام و درود
لطفا از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشید.
X