مرکز سلامت

فعالیت ها:

الف) قائم مقام موسسه از سال 1387 الی 1392به مدت 5 سال

ب) معاون فرهنگی-دانشجویی موسسه از سال 1387 لغایت 1394 به مدت 7 سال

ج) پزشک معتمد موسسه از سال 1386 تاکنون

د) مدرس واحد درسی دانش خانواده از سال 1386 تا کنون

ه) مشاور امور سلامت موسسه از سال 1394

و) مشاور امور بانوان در حوزه تعامل با فرمانداری منطقه از سال 1392

ی) رابط سلامت موسسه در تعامل با شبکه بهداشت و درمان منطقه از سال 1390

صفورا ملا باشی


دکترای پزشکی

1398 - موسسه آموزش عالی سپهر
Open chat
سوالی دارید در واتساپ طرح نمایید.
سلام و درود
لطفا از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشید.
X