قابل توجه دانشجویان گرامی

به اطلاع می رساند کلاسهاس حضوری روز یکشنبه ۲۱ فروردین‌ماه به شرح زیر است:(سایر دروس عملی نظری روز یکشنبه این هفته بصورت مجازی برگزار می‌گردد.)(شیوه برگزاری دروس رشته نوازندگی در کانال اختصاصی گروه اطلاع رسانی می‌گردد.)

طرح معماری داخلی استاد ابوسباع
طرح معماری ۲ استاد قاسمی طراحی معماری ۱ استاد ابوسباع طراحی معماری ۲ استاد قاسمی مبانی بازیگری استاد پرویزی کارگاه طراحی سطح یک استاد مسائلی
هویت سازمانی و اوراق استاد پوست‌دوز
هویت سازمانی و اوراق استاد سری
کارگاه نقاشی سطح یک استاد باقی
طراحی معماری داخلی دو استاد قاسمی
طراحی معماری ۱ استاد ابوسباع
کارگاه طراحی سطح یک ۲ استاد محققیان
مبانی هنرهای تجسمی استاد تبریزیان
طراحی ۶ استاد مسائلی طراحی گرافیک محیطی استاد کمالی
طراحی پوستر استاد قریشی صفحه‌آرایی یک استاد منزوی مبانی گرافیک دو استاد روح الامین
طراحی معماری ۲ استاد قاسمی حجم استاد طاهری
نقاشی دو استاد تهرانی
نقاشی سه و نقاشی چهار استاد باقی
رایانه و نرم افزار ۲ استاد عسگری فر
عکاسی و گرافیک استاد دولتخواه
مبانی هنر های تجسمی استاد رحمتی
طراحی هویت بصری استاد میر مقتدایی
کارگاه طراحی ۴ استاد محققیان
طراحی فنی ساختمان استاد ابوسباع
تکنولوژی و کارگاه گرافیک استاد سری
کامپیوتر گرافیک دو استاد عسگری فر
کامپیوتر گرافیک یک استاد سعید زاده
تصویر سازی پیشرفته استاد زمانی
کارگاه ارتباط تصویری استاد زمانی
طرح معماری ۴ استاد ابوسباع
صفحه آرایی استاد منزوی
طرح معماری ۴ استاد ابوسباع گرافیک محیطی استاد سعید زاده
طرح معماری پنج استاد شفیعی کارگاه صفحه‌آرایی استاد منزوی

21ام فروردین 1401

0 پاسخ به "قابل توجه دانشجویان گرامی"

ارسال یک پیغام

تلفن مرکزی و اپراتور ۴۵۸۴۹۷۰۰

دبیرخانه ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 11

فاکس ۴۵۸۴۹۷۰۷

ریاست ۴۵۸۴۹۷۰۱

روابط عمومی۴۵۸۴۹۷۱۰

کتابخانه ۴۵۸۴۹۷۰۵

اداره آموزش ۴۵۸۴۹۷۰۲

امور فارغ التحصیلان  ۴۵۸۴۹۷۰۹

مالی ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 21 و داخلی 11

حراست ۴۵۸۴۹۷۰۶

فرهنگی ۴۵۸۴۹۷۰۳

پزشک معتمد موسسه 45849700 داخلی 31

گروه گرافیک و نقاشی ۴۵۸۴۹۷۱۱

گروه معماری ۴۵۸۴۹۷۱۲

حفاظت فیزیکی ۴۵۸۴۹۷۱۳

آدرس: اصفهان ، کیلومتر 5 اتوبان معلم ، جنب پل خورزوق

کدپستی: 8347113574

1398 - موسسه آموزش عالی سپهر
X