قابل توجه دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته

دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته برای اخذ سنوات ترم۶(کمیسیون داخلی)و ترم۷(کمیسیون دانشگاه اصفهان) و کارشناسی پیوسته برای اخذ سنوات ترم های۹ و۱۰(کمیسیون داخلی) و ترم۱۱ (کمیسیون دانشگاه اصفهان) سریعاً به اداره آموزش مراجعه نمایند.

20ام بهمن 1399

0 پاسخ به "قابل توجه دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته"

ارسال یک پیغام

تلفن مرکزی و اپراتور ۴۵۸۴۹۷۰۰

دبیرخانه ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 11

فاکس ۴۵۸۴۹۷۰۷

ریاست ۴۵۸۴۹۷۰۱

روابط عمومی۴۵۸۴۹۷۱۰

کتابخانه ۴۵۸۴۹۷۰۵

اداره آموزش ۴۵۸۴۹۷۰۲

امور فارغ التحصیلان  ۴۵۸۴۹۷۰۹

مالی ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 21 و داخلی 11

حراست ۴۵۸۴۹۷۰۶

فرهنگی ۴۵۸۴۹۷۰۳

پزشک معتمد موسسه 45849700 داخلی 31

گروه گرافیک و نقاشی ۴۵۸۴۹۷۱۱

گروه معماری ۴۵۸۴۹۷۱۲

حفاظت فیزیکی ۴۵۸۴۹۷۱۳

آدرس: اصفهان ، کیلومتر 5 اتوبان معلم ، جنب پل خورزوق

کدپستی: 8347113574

1398 - موسسه آموزش عالی سپهر
X