قابل توجه دانشجویان استاد اسفندپور

برنامه کلاس های جبرانی :

*روز پنجشنبه 24 آذرماه درس مبانی 1 ساعت 10-8 و 17-12 با استاد اسفند پور در کلاس 304 برگزار می گردد.

 

*روز شنبه 26 آذرماه درس مبانی 1 ساعت 17 – 9 با استاد اسفند پور در کلاس 303 برگزار می گردد.

* روز شنبه 26 آذرماه درس هنر سنتی و مبانی گرافیک ساعت 16 – 11 با استاد جعفری در کلاس 306 برگزار می گردد.

 

* روز پنجشنبه 1 دی ماه درس مبانی 1 ساعت 12 – 8:30 با استاد اسفند پور در کلاس 105 برگزار می گردد.

 

* روز شنبه 3 دی ماه درس مبانی 1 ساعت 17 – 13:45 با استاد اسفند پور در کلاس 303 برگزار می گردد.

 

22ام آذر 1401

0 پاسخ به "قابل توجه دانشجویان استاد اسفندپور"

ارسال یک پیغام

تلفن مرکزی و اپراتور ۴۵۸۴۹۷۰۰

دبیرخانه ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 11

فاکس ۴۵۸۴۹۷۰۷

ریاست ۴۵۸۴۹۷۰۱

روابط عمومی۴۵۸۴۹۷۱۰

کتابخانه ۴۵۸۴۹۷۰۵

اداره آموزش ۴۵۸۴۹۷۰۲

امور فارغ التحصیلان  ۴۵۸۴۹۷۰۹

مالی ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 21 و داخلی 11

حراست ۴۵۸۴۹۷۰۶

فرهنگی ۴۵۸۴۹۷۰۳

پزشک معتمد موسسه 45849700 داخلی 31

گروه گرافیک و نقاشی ۴۵۸۴۹۷۱۱

گروه معماری ۴۵۸۴۹۷۱۲

حفاظت فیزیکی ۴۵۸۴۹۷۱۳

آدرس: اصفهان ، کیلومتر 5 اتوبان معلم ، جنب پل خورزوق

کدپستی: 8347113574

1398 - موسسه آموزش عالی سپهر
X