جهت مشاهده شماره دانشجویی، نام خانوادگی خود را در قسمت جستجو وارد نمایید.

شماره_دانشجويينام_و_نام_خانوادگيرشته
1411304فروغي-ريحانه معماري
1411307مرادي-اعظم معماري
1411301بنائيان-سينا معماري
1411302جعغري گهروئي-اميد معماري
1411303زماني نوكابادي-مهدي معماري
1411305كمالي دولت ابادي-رسول معماري
1411306لطفيان-علي معماري
1411308مقاره عابد-احمدرضا معماري
1411309مولايي گهروئي-عليرضا معماري
14112902احمدي شيخ شباني-زهراساداتفتوگرافيك-گرافيك
14112904اعلايي-فاطمه زهرافتوگرافيك-گرافيك
14112905افشاري-فاطمهفتوگرافيك-گرافيك
14112906اكبري بردنجاني-حديثفتوگرافيك-گرافيك
14112907بابائي-سارافتوگرافيك-گرافيك
14112908باروني ابراهيمي-النازفتوگرافيك-گرافيك
14112909براتي-ستارهفتوگرافيك-گرافيك
14112910بيابانكي ورنوسفادراني-مهسافتوگرافيك-گرافيك
14112911جزائري سيني-فاطمه ساداتفتوگرافيك-گرافيك
14112912جعفريان اصفهاني-غزلفتوگرافيك-گرافيك
14112913جلواني اصفهاني-نيكيفتوگرافيك-گرافيك
14112914جليلي-سبافتوگرافيك-گرافيك
14112915جمالپور-فاطمهفتوگرافيك-گرافيك
14112916حسناتي-فاطمهفتوگرافيك-گرافيك
14112917حفيظي درچه-فاطمه زهرافتوگرافيك-گرافيك
14112918خاشعي ورنامخواستي-حانيهفتوگرافيك-گرافيك
14112919دمابي-بهنازفتوگرافيك-گرافيك
14112920دياني دردشتي-مبينافتوگرافيك-گرافيك
14112921رضائي-مائدهفتوگرافيك-گرافيك
14112922رفيعي دولت ابادي-غزالهفتوگرافيك-گرافيك
14112923رياحي نسب-مونافتوگرافيك-گرافيك
14112924ريحانيان-رژينافتوگرافيك-گرافيك
14112925زارعي اندواني-غزلفتوگرافيك-گرافيك
14112926زيارتي نياسر-محيافتوگرافيك-گرافيك
14112927سهرابي رناني-سمانهفتوگرافيك-گرافيك
14112928سودانيها-كيميافتوگرافيك-گرافيك
14112929شاه نظري-غزلفتوگرافيك-گرافيك
14112930شمس بروجني-تينافتوگرافيك-گرافيك
14112931شهبازگهروئي-پريافتوگرافيك-گرافيك
14112932شيراني بيدابادي-مبينافتوگرافيك-گرافيك
14112933شيرواني ازناوله-مليكافتوگرافيك-گرافيك
14112934صادقي-زهرافتوگرافيك-گرافيك
14112935صمديان-حنانهفتوگرافيك-گرافيك
14112936صيادي-مبينافتوگرافيك-گرافيك
14112937طباطبائي پزوه-اتناساداتفتوگرافيك-گرافيك
14112938ظفربخش-عارفهفتوگرافيك-گرافيك
14112939عبداللهي-ثنافتوگرافيك-گرافيك
14112940عكاف زاده سواري-نسيمهفتوگرافيك-گرافيك
14112941غريبيان جزي-پريافتوگرافيك-گرافيك
14112942غلامي-راحيلفتوگرافيك-گرافيك
14112943غلامي-زهرافتوگرافيك-گرافيك
14112944غلامي فشاركي-فاطمهفتوگرافيك-گرافيك
14112945قائليان-فاطمه ساداتفتوگرافيك-گرافيك
14112946قاسمي-شيدافتوگرافيك-گرافيك
14112947قاسمي اميني-شاديفتوگرافيك-گرافيك
14112948كاظمي نجف ابادي-نرگسفتوگرافيك-گرافيك
14112949كريمي-ميترافتوگرافيك-گرافيك
14112950گل شيرازي-لعيافتوگرافيك-گرافيك
14112951محمدي-مرضيهفتوگرافيك-گرافيك
14112952محمودي دوركي-شيمافتوگرافيك-گرافيك
14112953مرادي-شيرينفتوگرافيك-گرافيك
14112954مرتضوي-نگارساداتفتوگرافيك-گرافيك
14112955مزروعي-مهسافتوگرافيك-گرافيك
14112956مشهدي زاده-نگينفتوگرافيك-گرافيك
14112957مصيبي نژاد-نگارفتوگرافيك-گرافيك
14112958مظفري-غزلفتوگرافيك-گرافيك
14112959معيني-اتنافتوگرافيك-گرافيك
14112960مقيمي خوراسگاني-عاطفهفتوگرافيك-گرافيك
14112961ملكي نيسياني-مژگانفتوگرافيك-گرافيك
14112962منتظري نجف ابادي-هانيهفتوگرافيك-گرافيك
14112963مهدوي-مهديهفتوگرافيك-گرافيك
14112964مويدي-فاطمه ساداتفتوگرافيك-گرافيك
14112965نجفي حاجيور-فاطمهفتوگرافيك-گرافيك
14112966نوغانيان طرقي-ياسمنفتوگرافيك-گرافيك
14112967هاديان-زهرافتوگرافيك-گرافيك
14112968يوسفيان-پرديسفتوگرافيك-گرافيك
14112901احمدي-عليفتوگرافيك-گرافيك
14112903ارامن-سيدسبحانفتوگرافيك-گرافيك
14111301اميني-يگانهنقاشي
14111302كريمي بابااحمدي-فاطمهنقاشي
14111303موسوي تيرانچي-فريباساداتنقاشي
14111304نوري امام زاده-ريحانهنقاشي

14ام مهر 1401

تلفن مرکزی و اپراتور ۴۵۸۴۹۷۰۰

دبیرخانه ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 11

فاکس ۴۵۸۴۹۷۰۷

ریاست ۴۵۸۴۹۷۰۱

روابط عمومی۴۵۸۴۹۷۱۰

کتابخانه ۴۵۸۴۹۷۰۵

اداره آموزش ۴۵۸۴۹۷۰۲

امور فارغ التحصیلان  ۴۵۸۴۹۷۰۹

مالی ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 21 و داخلی 11

حراست ۴۵۸۴۹۷۰۶

فرهنگی ۴۵۸۴۹۷۰۳

پزشک معتمد موسسه 45849700 داخلی 31

گروه گرافیک و نقاشی ۴۵۸۴۹۷۱۱

گروه معماری ۴۵۸۴۹۷۱۲

حفاظت فیزیکی ۴۵۸۴۹۷۱۳

آدرس: اصفهان ، کیلومتر 5 اتوبان معلم ، جنب پل خورزوق

کدپستی: 8347113574

1398 - موسسه آموزش عالی سپهر
X