شورای صنفی

شرایط ثبت نام

زمان ثبت نام 15 الی 25 بهمن

 

پنجمین انتخابات شورای صنفی-رفاهی دانشجویان اسفندماه 1401 به صورت مجازی از طریق سامانه معاونت فرهنگی دانشگاه برگزار خواهد شد.

 کلیه دانشجویانی که طبق مفاد آیین نامه دارای شرایط زیر باشند می توانند نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.

شرایط داوطلبان عضویت در شورای صنفی دانشجویی به شرح ذیل میباشد:

التزام عملی به قانون اساسی، ولایت فقیه و قوانین موضوعه ی کشور

 *عدم عضویت در شورای مرکزی تشکل های اسلامی، کانون های فرهنگی-هنری و انجمن های علمی دارای مجوز موسسه

*گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی برای دانشجویان کاردانی و کارشناسی

*ثبتنام آموزشی و اخذ حداقل واحدموردنیاز در نیمسال تحصیلی برگزاری انتخابات

دارا بودن حداقل معدل کل 14 برای دانشجویان کاردانی کارشناسی، 15 برای دانشجویان ارشد و دکتری حرفه ای و 17 برای دانشجوی مقطع دکتری

 * عدم کسب معدل مشروط در نیم سال تحصیلی گذشته

باقی ماندن دست کم دو نیم سال تحصیلی به اتمام دوره تحصیلی دانشجو

* عدم محكوميت قطعی در شورای انضباطی یا محکومیت کیفری موثر

تلفن مرکزی و اپراتور ۴۵۸۴۹۷۰۰

دبیرخانه ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 11

فاکس ۴۵۸۴۹۷۰۷

ریاست ۴۵۸۴۹۷۰۱

روابط عمومی۴۵۸۴۹۷۱۰

کتابخانه ۴۵۸۴۹۷۰۵

اداره آموزش ۴۵۸۴۹۷۰۲

امور فارغ التحصیلان  ۴۵۸۴۹۷۰۹

مالی ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 21 و داخلی 11

حراست ۴۵۸۴۹۷۰۶

فرهنگی ۴۵۸۴۹۷۰۳

پزشک معتمد موسسه 45849700 داخلی 31

گروه گرافیک و نقاشی ۴۵۸۴۹۷۱۱

گروه معماری ۴۵۸۴۹۷۱۲

حفاظت فیزیکی ۴۵۸۴۹۷۱۳

آدرس: اصفهان ، کیلومتر 5 اتوبان معلم ، جنب پل خورزوق

کدپستی: 8347113574

1398 - موسسه آموزش عالی سپهر
X