ریاست مؤسسه

برخی از مسئولیت های اجرایی در گذشته

معاونت سیاسی نهاد علوم پزشکی اصفهان به مدت چهار سال
چهار سال رییس دانشکده علوم تربیتی از سال 74 تا پایان سال 1378
ده سال رییس مجتمع غیر انتفاعی موسسه اصفهان از سال 78 الی 88
معاونت گروه معارف علوم پزشکی اصفهان به مدت چهار سال
عضو کمیته تخصصی مدیریت دولتی استان های چهارمحال و بختیاری و اصفهان
مشاور فولاد مبارکه بیش از ده سال
مشاوره شرکت آذران بیش از ده سال
چهار سال عضو هیئت ممیزه دانشگاه اصفهان(دو دوره)
چهار سال رییس دانشگاه سوره حوزه هنری اصفهان
عضو هیئت تحریره چند مجله علمی و پژوهشی دانشگاه‌های شیراز و امام حسین(ع)
نماینده هیئت موسس و رییس موسسه آموزشی عالی سپهر از سال 84
عضو هیئت امنا موسسه آموزشی عالی فیض الاسلام
دارای بیش از 100 مقاله و کتاب و نوشتار در مجلات علمی پژوهشی


ریاست مؤسسه


چارت سازمانی حوزه ریاست

شرح فعالیت‌های مسئول دفتر ریاست :

پیگیری و انجام امور اداري و دفتری صادره از دفتر ریاست در رابطه با ارتباطات داخلي و خارجی

پیگیری و عملیاتی شدن تمام دستورات، آیین نامه ها و صورتجلسات صادره از دفتر ریاست

همکاری با واحدهای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، روابط عمومی، مالی و اداری

تنظیم و ثبت اوقات جلسات دفتر ریاست

صدور ابلاغ كليه مكاتبات، دستورات ونظرات رئيس موسسه به سایر واحدهای موسسه

تهیه پیش‌نویس نامه‌ها و مکاتبات محرمانه و نامه‌های ریاست مؤسسه با همکاری دبیرخانه

انجام امور مربوط به هیئت رئيسه موسسه

ارائه گزارش از رویدادها ومسائل مهم روزانه به حوزه ریاست

انجام امور مربوط به ارزشیابی استادان


مسئول دفتر ریاست


فرمانده بسیج کارمندان


تلفن مرکزی و اپراتور ۴۵۸۴۹۷۰۰

دبیرخانه ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 11

فاکس ۴۵۸۴۹۷۰۷

ریاست ۴۵۸۴۹۷۰۱

روابط عمومی۴۵۸۴۹۷۱۰

کتابخانه ۴۵۸۴۹۷۰۵

اداره آموزش ۴۵۸۴۹۷۰۲

امور فارغ التحصیلان  ۴۵۸۴۹۷۰۹

مالی ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 21 و داخلی 11

حراست ۴۵۸۴۹۷۰۶

فرهنگی ۴۵۸۴۹۷۰۳

پزشک معتمد موسسه 45849700 داخلی 31

گروه گرافیک و نقاشی ۴۵۸۴۹۷۱۱

گروه معماری ۴۵۸۴۹۷۱۲

حفاظت فیزیکی ۴۵۸۴۹۷۱۳

آدرس: اصفهان ، کیلومتر 5 اتوبان معلم ، جنب پل خورزوق

کدپستی: 8347113574

1398 - موسسه آموزش عالی سپهر
X