رای کمیسیون موارد خاص دانشگاه اصفهان دانشجویان رشته گرافیک زیر ابلاغ گردیده، در اسرع وقت جهت پیگیری به کارشناس گروه( آقای علیان) مراجعه نمایید.

فرشته احمدیان
زهرا مسیبی درچه
پرنیا ملاحیان اصفهانی
سارا رستمی شاهپورآبادی
الناز زمانی قراقوشی
نجمه اربابان اصفهانی
ریحانه محمدی رنانی
مهسا مهدویان
فرشته ایزدیار

16ام آذر 1398

0 پاسخ به "رای کمیسیون موارد خاص دانشگاه اصفهان دانشجویان رشته گرافیک زیر ابلاغ گردیده، در اسرع وقت جهت پیگیری به کارشناس گروه( آقای علیان) مراجعه نمایید."

ارسال یک پیغام

تلفن مرکزی و اپراتور ۴۵۸۴۹۷۰۰

دبیرخانه ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 11

فاکس ۴۵۸۴۹۷۰۷

ریاست ۴۵۸۴۹۷۰۱

روابط عمومی۴۵۸۴۹۷۱۰

کتابخانه ۴۵۸۴۹۷۰۵

اداره آموزش ۴۵۸۴۹۷۰۲

امور فارغ التحصیلان  ۴۵۸۴۹۷۰۹

مالی ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 21 و داخلی 11

حراست ۴۵۸۴۹۷۰۶

فرهنگی ۴۵۸۴۹۷۰۳

پزشک معتمد موسسه 45849700 داخلی 31

گروه گرافیک و نقاشی ۴۵۸۴۹۷۱۱

گروه معماری ۴۵۸۴۹۷۱۲

حفاظت فیزیکی ۴۵۸۴۹۷۱۳

آدرس: اصفهان ، کیلومتر 5 اتوبان معلم ، جنب پل خورزوق

کدپستی: 8347113574

1398 - موسسه آموزش عالی سپهر
X