دکتر علیرضا باقی – هیئت علمی موسسه آموزش عالی سپهر اصفهان

مدارج علمی

مدرکرشته تحصيليدانشگاه محل تحصيلسال اخذ مدرک
دكتريهنرهای تجسمیاستراسبورگ(فرانسه)1389
فوق ليسانستئوری و نقد هنراستراسبورگ1998
ليسانسهنرهای تجسمیسوربن پاریس1996

جوایز و عناوین کسب شده

عنوانمحلتاريخ توضیحات
2011 :PHD. Doctorat en Arts Plastiques Université de Strasbourg : recherche L’état de la création en arts plastiques en Iran depuis la révolution islamique. 

france2011بررسی چگونگی هنرهای تجسمی درانقلاب اسلامی در ایران.
1998 : DEA Arts Plastiques Université de Strasbourg ; recherche : Territoire d’eau,
فرانسه1998قلمرو آب.
Maîtrise en Arts Plastiques Université de Paris I ; recherche : Gestualité de la couleurفرانسه1996ژست ها در رنگ ها.
دیپلم نقاشی از هنرستان هنرهای زیبای اصفهاناصفهان1356پروژه تابلو هشت بهشت

مقالات

عنوان مقالهنام مجلهتاريخ چاپنويسندگان
مقاله به زبان فرانسه در مجله روو دو تهران با عنوان De la Révolution islamique à l’artiste révolutionnaireLa revue de teheran1397علیرضا باقی

کتب چاپ شده

عنوان کتابکاربري تعريف شدهناشرتاريخ چاپنويسندگان
کتاب مشترک : کتاب سیاه و صورتی گالری امروز1398علیرضا باقی و شنتیا ذاکر عاملی

برگزاری نمایشگاه

برگزاری نمایشگاه در گالری های پاریس،استراسبورگ و مکزیکو سیتی و در آخر گالری هور تهران با نام :خانه ای به اندازه از سال 1382 تا 1397  
4ام شهریور 1400

0 پاسخ به "دکتر علیرضا باقی – هیئت علمی موسسه آموزش عالی سپهر اصفهان"

ارسال یک پیغام

تلفن مرکزی و اپراتور ۴۵۸۴۹۷۰۰

دبیرخانه ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 11

فاکس ۴۵۸۴۹۷۰۷

ریاست ۴۵۸۴۹۷۰۱

روابط عمومی۴۵۸۴۹۷۱۰

کتابخانه ۴۵۸۴۹۷۰۵

اداره آموزش ۴۵۸۴۹۷۰۲

امور فارغ التحصیلان  ۴۵۸۴۹۷۰۹

مالی ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 21 و داخلی 11

حراست ۴۵۸۴۹۷۰۶

فرهنگی ۴۵۸۴۹۷۰۳

پزشک معتمد موسسه 45849700 داخلی 31

گروه گرافیک و نقاشی ۴۵۸۴۹۷۱۱

گروه معماری ۴۵۸۴۹۷۱۲

حفاظت فیزیکی ۴۵۸۴۹۷۱۳

آدرس: اصفهان ، کیلومتر 5 اتوبان معلم ، جنب پل خورزوق

کدپستی: 8347113574

1398 - موسسه آموزش عالی سپهر
X