تماس با ما

جهت دریافت اطلاعات پستی و شماره تماس موسسه در قالب پیامک، عدد 30 را به شماره پیامکی 3000401411 ارسال بفرمایید.

تلفن مرکزی و اپراتور ۴۵۸۴۹۷۰۰
دبیرخانه ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 11
فاکس ۴۵۸۴۹۷۰۷

ریاست ۴۵۸۴۹۷۰۱
روابط عمومی۴۵۸۴۹۷۱۰
اداره آموزش ۴۵۸۴۹۷۰۲
امور فارغ التحصیلان  ۴۵۸۴۹۷۰۹
مالی ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 21 و داخلی 11
حراست ۴۵۸۴۹۷۰۶

فرهنگی ۴۵۸۴۹۷۰۳
پزشک معتمد موسسه 45849700 داخلی 31
کتابخانه ۴۵۸۴۹۷۰۵
گروه گرافیک و نقاشی ۴۵۸۴۹۷۱۱
گروه معماری ۴۵۸۴۹۷۱۲
حفاظت فیزیکی ۴۵۸۴۹۷۱۳

https://aparat.com/v/ChkVe

آدرس: اصفهان ، کیلومتر 5 اتوبان معلم ، جنب پل خورزوق
کدپستی: 8347113574

  • اطلاعات تماس

    لطفا به منظور پاسخ به درخواستتان اطلاعات زیر را تکمیل فرمایید

تلفن مرکزی و اپراتور ۴۵۸۴۹۷۰۰

دبیرخانه ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 11

فاکس ۴۵۸۴۹۷۰۷

ریاست ۴۵۸۴۹۷۰۱

روابط عمومی۴۵۸۴۹۷۱۰

کتابخانه ۴۵۸۴۹۷۰۵

اداره آموزش ۴۵۸۴۹۷۰۲

امور فارغ التحصیلان  ۴۵۸۴۹۷۰۹

مالی ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 21 و داخلی 11

حراست ۴۵۸۴۹۷۰۶

فرهنگی ۴۵۸۴۹۷۰۳

پزشک معتمد موسسه 45849700 داخلی 31

گروه گرافیک و نقاشی ۴۵۸۴۹۷۱۱

گروه معماری ۴۵۸۴۹۷۱۲

حفاظت فیزیکی ۴۵۸۴۹۷۱۳

آدرس: اصفهان ، کیلومتر 5 اتوبان معلم ، جنب پل خورزوق

کدپستی: 8347113574

1398 - موسسه آموزش عالی سپهر
X