تغییرات جلسات مجازی

عنوان درسنام استادموضوعروز برگزاریساعت برگزاریتوضیحات
تاریخ طراحی گرافیک جهان و ایرانآقای عقیلی (استاد قبلی: خانم مشتاقی)برگزاری یک جلسه جبرانیشنبه (99.02.06)16استاد قبلی این درس خانم مشتاقی بوده اند.
روش تحقیق ارشد گرافیکآقای جوانیتغییر روز برگزاری سه شنبه 99.2.216کلاس صرفاً برای این هفته بجای چهارشنبه در روز سه شنبه برگزار می گردد.
برنامه ریزی کالبدیخانم باقریتغییر روز برگزاری در برنامه درسییکشنبه ها10روز برگزاری از شنبه ها به یک شنبه ها تغییر نموده است.
تحول بیان سینماییآقای صدراییهرهفته برگزار شدن کلاس یک هفته در میانپنجشنبه ها10این تغییرات صرفاً درمورد جلسات مجازی می باشد.
جلوه های خاصآقای فرجهرهفته برگزار شدن کلاس یک هفته در میانپنجشنبه ها14این تغییرات صرفاً درمورد جلسات مجازی می باشد.
لابراتوار فیلم 1آقای فرجهرهفته برگزار شدن کلاس یک هفته در میانپنجشنبه ها10این تغییرات صرفاً درمورد جلسات مجازی می باشد.
رسانه معاصرآقای احمدیهرهفته برگزار شدن کلاس یک هفته در میانپنجشنبه ها13این تغییرات صرفاً درمورد جلسات مجازی می باشد.
تاریخ تحلیلی هنر معاصرآقای عمادیهرهفته برگزار شدن کلاس یک هفته در میانپنجشنبه ها10این تغییرات صرفاً درمورد جلسات مجازی می باشد.
نقد و تحلیل تصویرآقای الستیهرهفته برگزار شدن کلاس یک هفته در میانپنجشنبه ها14این تغییرات صرفاً درمورد جلسات مجازی می باشد.
سینما و سایر هنرهاآقای الستیهرهفته برگزار شدن کلاس یک هفته در میانپنجشنبه ها9این تغییرات صرفاً درمورد جلسات مجازی می باشد.
تاریخ سینما 3آقای صدراییهرهفته برگزار شدن کلاس یک هفته در میانپنجشنبه ها8این تغییرات صرفاً درمورد جلسات مجازی می باشد.
آشنایی با نقاشی متحرکآقای سراهیانهرهفته برگزار شدن کلاس یک هفته در میانیکشنبه ها10این تغییرات صرفاً درمورد جلسات مجازی می باشد.

27ام فروردین 1399

تلفن مرکزی و اپراتور ۴۵۸۴۹۷۰۰

دبیرخانه ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 11

فاکس ۴۵۸۴۹۷۰۷

ریاست ۴۵۸۴۹۷۰۱

روابط عمومی۴۵۸۴۹۷۱۰

کتابخانه ۴۵۸۴۹۷۰۵

اداره آموزش ۴۵۸۴۹۷۰۲

امور فارغ التحصیلان  ۴۵۸۴۹۷۰۹

مالی ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 21 و داخلی 11

حراست ۴۵۸۴۹۷۰۶

فرهنگی ۴۵۸۴۹۷۰۳

پزشک معتمد موسسه 45849700 داخلی 31

گروه گرافیک و نقاشی ۴۵۸۴۹۷۱۱

گروه معماری ۴۵۸۴۹۷۱۲

حفاظت فیزیکی ۴۵۸۴۹۷۱۳

آدرس: اصفهان ، کیلومتر 5 اتوبان معلم ، جنب پل خورزوق

کدپستی: 8347113574

1398 - موسسه آموزش عالی سپهر
X