سامانه ثبت نام کاندیدای انتخابات

زمان ثبت نام به پایان رسید.

شرایط ثبت نام

سینزدهمین دوره انتخابات انجمن های علمی دانشجویی موسسه آموزش عالی سپهردانش معاصر برگزار می شود.

سینزدهمین دوره انتخابات انجمن های علمی دانشجویی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ به صورت مجازی از طریق سامانه معاونت فرهنگی دانشگاه برگزار خواهد شد. کلیه دانشجویانی که طبق ماده ۱۹ آیین نامه انجمن های علمی دارای شرایط زیر باشند می توانند نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.

 

شرایط داوطلبان عضویت در شورای مدیریت انجمن علمی دانشجویی به شرح ذیل میباشد:

اشتغال به تحصیل در رشته مربوطه

* عدم عضویت در شورای مرکزی دیگر تشکل های دانشجویی اعم از صنفی، سیاسی، ورزشی،فرهنگی و سازمان های سیاسی و فرهنگی بسیج دانشجویی و جهاد دانشگاهی)

* معدل کل داوطلب كمتر از میانگین معدل گروه در همين نيمسال و یا کمتر از ۱۴ نباشد.

* داشتن سابقه تحصیل دو نیم سال تحصیل در رشته مورد نظر در دوران تحصيل

* عدم کسب معدل مشروط در نیم سال تحصیلی گذشته

* باقے ماندن دست کم دو نیم سال تحصیلی به اتمام دوره تحصیلی دانشجو

* عدم محكوميت منجر به توبيخکتبی و درج در پرونده یا بالاتر

تلفن مرکزی و اپراتور ۴۵۸۴۹۷۰۰

دبیرخانه ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 11

فاکس ۴۵۸۴۹۷۰۷

ریاست ۴۵۸۴۹۷۰۱

روابط عمومی۴۵۸۴۹۷۱۰

کتابخانه ۴۵۸۴۹۷۰۵

اداره آموزش ۴۵۸۴۹۷۰۲

امور فارغ التحصیلان  ۴۵۸۴۹۷۰۹

مالی ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 21 و داخلی 11

حراست ۴۵۸۴۹۷۰۶

فرهنگی ۴۵۸۴۹۷۰۳

پزشک معتمد موسسه 45849700 داخلی 31

گروه گرافیک و نقاشی ۴۵۸۴۹۷۱۱

گروه معماری ۴۵۸۴۹۷۱۲

حفاظت فیزیکی ۴۵۸۴۹۷۱۳

آدرس: اصفهان ، کیلومتر 5 اتوبان معلم ، جنب پل خورزوق

کدپستی: 8347113574

1398 - موسسه آموزش عالی سپهر
X