07

اردیبهشت'99

کسب مقام شایستگی فیلم کوتاه

دانشجوی عزیز جناب آقای میلاد داوری دولت آبادی کسب مقام شایستگی فیلم کوتاه آخرین بازمانده به کارگردانی شما در جشنواره …

ادامه مطلب

23

دی'98

1398 - موسسه آموزش عالی سپهر
X