دانشجویی

31

فروردین'99

کلاس مجازی فیزیک مکانیک پیش دانشگاهی با استاد صیرفیان

کلاس مجازی فیزیک مکانیک پیش دانشگاهی با استاد صیرفیان روزهای یکشنبه ساعت 11 برگزار می گردد .

ادامه مطلب

30

فروردین'99

کلاس جبرانی مجازی نقشه برداری استاد امینیان

کلاس جبرانی مجازی نقشه برداری استاد امینیان روز یکشنبه ساعت 17 برگزار می گردد .

ادامه مطلب

30

فروردین'99

کلاس مجازی آشنایی با نقاشی متحرک استاد سراهیان

کلاس مجازی آشنایی با نقاشی متحرک استاد سراهیان روزهای یکشنبه ساعت 10 برگزار می گردد .

ادامه مطلب

28

فروردین'99

کلاس مجازی روش های پیشرفته چاپ استاد حیدری

کلاس مجازی روش های پیشرفته چاپ هر دو گروه با استاد حیدری ساعت 13 روز پنجشنبه ( فقط امروز ) …

ادامه مطلب

28

فروردین'99

کلاس جبرانی مجازی روش تحقیق دانشجویان ارشد گرافیک با استاد جوانی

کلاس جبرانی مجازی روش تحقیق دانشجویان ارشد گرافیک با استاد جوانی ، پنج شنبه ساعت 16:00 برگزار می گردد.

ادامه مطلب

28

فروردین'99

کلاس مجازی سینما و هنرها ، دکتر الستی

کلاس مجازی سینما و هنرها ، دکتر الستی در صورت برقراری ارتباط  در زمان دیگری اطلاع رسانی خواهد شد.

ادامه مطلب

27

فروردین'99

کلاس جبرانی مجازی فیزیک مکانیک و ایستایی پیش استاد حشمتی فر

کلاس جبرانی مجازی فیزیک مکانیک و ایستایی پیش استاد حشمتی فر ، پنج شنبه ساعت 17:00 برگزار می گردد.

ادامه مطلب

27

فروردین'99

برنامه کلاس های دروس ارائه شده در هفته های زوج و فرد به صورت مجازی

برنامه کلاس های دروس ارائه شده در هفته های زوج و فرد به صورت مجازی به شرح جدول زیر تا …

ادامه مطلب

27

فروردین'99

کلاس برنامه ریزی کالبدی استاد باقری

کلاس برنامه ریزی کالبدی استاد باقری به صورت مجازی روزهای یکشنبه ساعت 10 برگزار می گردد .

ادامه مطلب
1398 - موسسه آموزش عالی سپهر
X