دانشجویی

28

تیر'99

امتحان معماری اسلامی با استاد رحیمی

قابل توجه دانشجویان کلاس معماری اسلامی با استاد رحیمی:   امتحان پایان ترم درس معماری اسلامی/ استاد رحیمی در روز …

ادامه مطلب

28

تیر'99

ثبت نام ترم تابستان

قابل توجه دانشجویان گرامی ثبت نام ترم تابستان ( دروس عمومی ) به صورت مجازی تاریخ 99/04/29 الی 99/04/31 خواهد …

ادامه مطلب

28

تیر'99

امتحان فرهنگ و تمدن استاد موگویی

قابل توجه دانشجویان کلاس فرهنگ و تمدن استاد موگویی:   امتحان پایان ترم درس فرهنگ و تمدن / استاد موگویی …

ادامه مطلب

26

تیر'99

امتحان درس تنظیم خانواده ، استاد خیراللهی:

قابل توجه دانشجویان کلاس تنظیم خانواده ، استاد خیراللهی:   امتحان پایان ترم درس تنظیم خانواده/ استاد خیراللهی در روز …

ادامه مطلب

25

تیر'99

امتحان تنظیم خانواده استاد ملاباشی

قابل توجه دانشجویان کلاس تنظیم خانواده استاد ملاباشی:   امتحان پایان ترم درس تنظیم خانواده/ استاد ملاباشی در روز یک …

ادامه مطلب

25

تیر'99

گروه درس تصویر متحرک ۱ رشته گرافیک استاد سراهیان

لینک درس تصویر متحرک ۱ رشته گرافیک استاد سراهیان https://chat.whatsapp.com/HOP33WfdI69KcoX9RgliX6

ادامه مطلب

25

تیر'99

گروه درس نقاشی متحرک رشته سینما استاد سراهیان

لینک گروه درس نقاشی متحرک رشته سینما ا ستاد سراهیان https://chat.whatsapp.com/HFTFyuWejIaLNvhre9bSRN  

ادامه مطلب

23

تیر'99

امتحان پایان ترم درس انقلاب اسلامی / استاد حق شناس

قابل توجه دانشجویان کلاس انقلاب اسلامی استاد حق شناس : امتحان پایان ترم درس انقلاب اسلامی / استاد حق شناس …

ادامه مطلب

23

تیر'99

امتحان پایان ترم درس اندیشه اسلامی 2 / استاد هاشمی

قابل توجه دانشجویان کلاس اندیشه اسلامی 2 استاد هاشمی :   امتحان پایان ترم درس اندیشه اسلامی 2 / استاد …

ادامه مطلب

22

تیر'99

گروه درس طراحی مقدماتی رشته سینما استاد منصوری

گروه درس طراحی مقدماتی رشته سینما استاد منصوری https://chat.whatsapp.com/D7iPQtSOi

ادامه مطلب
1398 - موسسه آموزش عالی سپهر
X