دانشجویی

12

اسفند'98

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

به اطلاع کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد می رساند تمامی جلسات دفاع پایان نامه بعد از تعطیلات نوروز برگزار خواهدشد.

ادامه مطلب

12

اسفند'98

گروه تکنولوژی وکارگاه گرافیک 1. کاردانی. استاد خانم مکابر

گروه تکنولوژی وکارگاه گرافیک 1. کاردانی. استاد خانم مکابر   جهت آموزش مجازی و ارسال جزوات کلاسی https://t.me/joinchat/JyHpix10b4lCw4-Q0K5PzQ

ادامه مطلب

12

اسفند'98

گروه تاریخ سینما ۲  استاد صدرایی

گروه تاریخ سینما ۲  استاد صدرایی  ؛ جهت آموزش مجازی و ارسال جزوات کلاسی https://chat.whatsapp.com/IEf9ajgx3g5LBxWGFs8a8h

ادامه مطلب

11

اسفند'98

تاریخ نقاشی ۲  استاد خانم پیرستانی

تاریخ نقاشی ۲  استاد خانم پیرستانی؛ جهت آموزش مجازی و ارسال جزوات کلاسی   <a href=”https://chat.whatsapp.com/IugwED55KHdBoX4s0n7z0s”>

ادامه مطلب

11

اسفند'98

گروه تاریخ نقاشی ۴ استاد خانم پیرستانی

گروه تاریخ نقاشی ۴ استاد خانم پیرستانی؛ جهت آموزش مجازی و ارسال جزوات کلاسی   <a href=”https://chat.whatsapp.com/DeOX4b21g55AslNw2qlKlk”>

ادامه مطلب

11

اسفند'98

گروه درس کارگردانی ۲ اقای صدرایی

گروه درس کارگردانی ۲ اقای صدرایی ؛ جهت آموزش مجازی و ارسال جزوات کلاسی.   <a href=”https://chat.whatsapp.com/Bn2qjdr6K281ifPm7w9s51”>

ادامه مطلب

11

اسفند'98

گروه طراحی معماری ۱

قابل توجه دانشجویان معماری که درس ** طراحی معماری ۱ را اخذ نموده اند، لطفا از طریق لینک زیر وارد …

ادامه مطلب

11

اسفند'98

گروه مباحث منتخب ۱ و مبانی معماری مجموعه ها( ارشد ورودی۹۸)

آدرس گروه مباحث منتخب۱ و مبانی معماری مجموعه ها( ارشد ورودی۹۸)، استاد افروز رحیمی آریایی، جهت آموزش مجازی و ارسال …

ادامه مطلب

11

اسفند'98

گروه درس گرافیک در معماری داخلی، استاد افروز رحیمی

آدرس گروه درس گرافیک در معماری داخلی، استاد افروز رحیمی آریایی، جهت آموزش مجازی و ارسال جزوات کلاسی   <a href=”https://chat.whatsapp.com/Bu0lzgAgmtJFf4nsVbGkuM”>

ادامه مطلب

11

اسفند'98

گروه آشنایی با معماری اسلامی، استاد افروز رحیمی

آدرس گروه آشنایی با معماری اسلامی، استاد افروز رحیمی آریایی، جهت آموزش مجازی و ارسال جزوات کلاسی <a href=”https://chat.whatsapp.com/IvFx8oum1XZ1XlUlfIsxgP”>

ادامه مطلب
1398 - موسسه آموزش عالی سپهر
X