گروه گرافیک

محصولات گروه گرافیک

[product_category per_page=”3″ columns=”3″ orderby=”menu_order title” order=”ASC” category=”%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9″]

نوشته‌های گروه گرافیک

مدیر گروه گرافیک

احمدرضا میرمقتدایی


کارشناس ارشد ارتباط تصویری

گروه گرافیک مؤسسه از مهر ماه 1384 با ثبت نام تعداد 25 دانشجوی دختر و پسر در مقطع کارشناسی ناپیوسته در فضایی استیجاری در شهر اصفهان پایه گذاری شد. پس از پایه گذاری موفق این مقطع، در سال 1384 این مؤسسه موفق شد کارشناسی پیوسته و کاردانی فنی و حرفه ای این رشته را نیز راه اندازی کند.

در ادامه فعالیت و با احداث محل فعلی دانشگاه و هم زمان با رشد و توسعه فیزیکی فضای آموزشی، شاهد رشد و توسعه رشته گرافیک در این مؤسسه هستیم؛ تا جایی که ضمن حفظ مقاطع یاد شده، در مهرماه 1395 این مؤسسه موفق شد برای اولین بار در بین دانشگاه ها ی دولتی و مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی، پایه گذاری مقطع کارشناسی ارشد این رشته را نیز به افتخارات خود بیافزاید.

اعضای هیئت علمی

رسول کمالی دولت‌آبادی


کارشناس ارشد ارتباط تصویری

دانشجویان گروه گرافیک

دانشجویان مشغول به تحصیل و فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ناپیوسته

  • مشغول به تحصیل
  • فارغ التحصیل

دانشجویان مشغول به تحصیل و فارغ التحصیل مقطع کاردانی

  • مشغول به تحصیل
  • فارغ التحصیل

دانشجویان مشغول به تحصیل مقطع کارشناسی ارشد

  • مشغول به تحصیل

دانشجویان مشغول به تحصیل و فارغ التحصیل مقطع کارشناسی پیوسته

  • مشغول به تحصیل
  • فارغ التحصیل
1398 - موسسه آموزش عالی سپهر
X