گروه طراحی معماری ۱

قابل توجه دانشجویان معماری که درس ** طراحی معماری ۱ را اخذ نموده اند، لطفا از طریق لینک زیر وارد کانال کلاس مربوطه شوند و مطالب درسی را دریافت نمایند.

<a href=”https://t.me/design1sepehr”>

11ام اسفند 1398
1398 - موسسه آموزش عالی سپهر
X