گروه درس کارگردانی ۲ اقای صدرایی

گروه درس کارگردانی ۲ اقای صدرایی ؛ جهت آموزش مجازی و ارسال جزوات کلاسی.

 

<a href=”https://chat.whatsapp.com/Bn2qjdr6K281ifPm7w9s51”>

11ام اسفند 1398
1398 - موسسه آموزش عالی سپهر
X