گروه تکنولوژی وکارگاه گرافیک 1. کاردانی. استاد خانم مکابر

گروه تکنولوژی وکارگاه گرافیک 1. کاردانی. استاد خانم مکابر   جهت آموزش مجازی و ارسال جزوات کلاسی

https://t.me/joinchat/JyHpix10b4lCw4-Q0K5PzQ

12ام اسفند 1398
1398 - موسسه آموزش عالی سپهر
X