گروه آشنایی با معماری اسلامی، استاد افروز رحیمی

آدرس گروه آشنایی با معماری اسلامی، استاد افروز رحیمی آریایی، جهت آموزش مجازی و ارسال جزوات کلاسی

<a href=”https://chat.whatsapp.com/IvFx8oum1XZ1XlUlfIsxgP”>

11ام اسفند 1398
1398 - موسسه آموزش عالی سپهر
X