قابل توجه کلیه دانشجویانی که وارد نیمسال6

قابل توجه کلیه دانشجویانی که وارد نیمسال6 و بیشتر( کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و ارشد)
نیمسال 9و بیشتر( کارشناسی پیوسته) شده اند وتا کنون نسبت به دریافت مجوز کمیسیون موارد خاص اقدام ننموده اند تا 98/12/10 فرصت دارند اقدام نمایند در صورت عدم مراجعه ادامه تحصیل آنان مقدور نخواهدبود و مسئولیت آن به عهده شخص دانشجو می باشد.

26ام بهمن 1398
1398 - موسسه آموزش عالی سپهر
X