قابل توجه دانشجويان پسر ورودي نيمسال اول و دوم سال تحصيلي ١٣٩٨

قابل توجه دانشجويان پسر ورودي نيمسال اول و دوم سال تحصيلي ١٣٩٨ كه تا اكنون معافيت تحصيلي خود را دريافت نكرده اند جهت اخذ معافيت تحصيلي به امور فارغ التحصيلان آقاي سلطانيان مراجعه نمایند.

19ام خرداد 1399

0 پاسخ به "قابل توجه دانشجويان پسر ورودي نيمسال اول و دوم سال تحصيلي ١٣٩٨"

ارسال یک پیغام

1398 - موسسه آموزش عالی سپهر
X