درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام . استاد خانم سنمار   

درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام . استاد خانم سنمار       جهت آموزش مجازی و ارسال جزوات کلاسی

https://t.me/joinchat/Io-YIhoMa7Iad-C5x8mikw

https://chat.whatsapp.com/JTgfEq38qRyCFS8fX2pKZh

16ام اسفند 1398
1398 - موسسه آموزش عالی سپهر
X